Beheerovereenkomsten: overtredingen beperken en inkomensverlies beperken.

Hoe overtredingen tegen beheerovereenkomsten vermijden en inkomensverlies voorkomen?
De administratieve controles op beheerovereenkomsten hebben een aantal courant gemaakte fouten aan het licht gebracht. Om te vermijden dat landbouwers in de toekomst hun vergoedingen mislopen, wordt een overzicht gegeven van die overtredingen

Om een vergoeding te krijgen voor beheerovereenkomsten moeten landbouwers elk jaar een verzamelaanvraag indienen. Gegevens uit de verzamelaanvraag worden gebruikt om beheerovereenkomsten administratief te controleren. Bij het indienen van de verzamelaanvraag wordt de landbouwer meteen gewezen op onregelmatigheden via boodschappen op het e-loket of via de papieren incoherentierapporten die verstuurd worden door het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Zo krijgt de landbouwer de kans die nog tijdig recht te zetten.

In 2012 hadden 3.754 landbouwers een lopende beheerovereenkomst. Ondanks de incoherentierapporten en boodschappen op het e-loket werden overtredingen vastgesteld die zullen leiden tot een korting op de vergoeding voor 2012. In sommige gevallen werd zelfs de overeenkomst beëindigd en werden de reeds betaalde vergoedingen teruggevorderd.

Ter aanvulling
De meest vastgestelde overtredingen zijn:
- Niet correct registreren van een vaste beheerovereenkomst
- Niet respecteren van de minimale contractoppervlakte voor de variabele beheerovereenkomsten
- Geen verzamelaanvraag indienen
- Niet respecteren van de gebruiksperiode of teelt
- Niet tijdig indienen van de verzamelaanvraag
- Geen tijdige melding van een overname aan de VLM
- Niet gebruiken van de splitstool voor het splitsen van percelen

 

Bijlage(n) :
+ Persbericht VLM overtredingen beheerovereenkomsten