Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten - campagne 2012.

Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten - campagne 2012
Op 1 april 2013 staat het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2012 op de rekening van de landbouwers die hun aanvraag voor zoogkoeienpremie hebben ingediend op uiterlijk 31 juli 2012. Dit bevestigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Ook de speciale toeslagrechten zullen op deze datum op de rekening staan.

Saldo zoogkoeienpremie campagne 2012
Alle landbouwers met een geldig en conform premiedossier ontvingen op 19 november 2012 een voorschot van 60% van de totale premie van 250,00 euro per premiewaardig rund. Het saldo bedraagt bijgevolg 40%.
Landbouwers die hun premieaanvraag vóór 1 augustus 2012 indienden, krijgen dit saldo op 1 april 2013 op hun rekening. Landbouwers die uiterlijk op 30 september 2012 hun premieaanvraag indienden, zullen het saldo eind mei 2013 ontvangen.
Dankzij het nieuwe, performante indienings- en opvolgingssysteem voor de zoogkoeienpremie, zijn er deze campagne minder verlagingen ten gevolge van het niet-naleven van de premievoorwaarden.

Net zoals voor vorige campagnes wordt het budgettaire plafond voor de zoogkoeienpremie, dat op Europees niveau is vastgesteld, nipt overschreden. Wanneer het plafond wordt overschreden, moet een verlaging op de uitbetaalde premie worden toegepast. Het premiebedrag per rund wordt met 0,80% (of 2,00 EUR) verminderd.
De zoogkoeienpremie bedraagt bijgevolg 248,00 EUR (250,00 EUR x 0,992) per premiegerechtigd dier.

Bij de betaling wordt verder rekening gehouden met:
• de uitbetaalde voorschotten;
• de modulatieheffing (10% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• overschrijding van het budgettair Belgisch plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1,6% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• eventuele verlagingen ten gevolge van het aantal kalvingen;
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de premievoorwaarden;
• eventuele verlagingen voor laattijdige indiening van de premieaanvraag;
• eventuele verlagingen voor de onvolledige aangifte van gronden;
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

Deze premies worden uitbetaald door middel van een overschrijving op het bankrekeningnummer zoals geregistreerd in het identificatiebestand van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
Vanaf half april kan de afrekening met de details in verband met de berekening op het e-loket worden geraadpleegd.
Voor verdere informatie en eventuele vragen kan u steeds contact opnemen met uw buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Speciale toeslagrechten campagne 2012
De speciale toeslagrechten worden uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend voor de campagne 2012 en die, gedurende het jaar 2012, minstens 50% van hun referentie-grootvee-eenheden (GVE) hebben aangehouden.
De betaling is gebaseerd op de speciale toeslagrechten waarover de landbouwer op 21 april 2012 beschikte.

Bij de betaling wordt rekening gehouden met:
• de modulatieheffing (10% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• overschrijding van het budgettair Belgisch plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1,6% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• eventuele verlagingen voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag (1% verlaging per werkdag vertraging, de uiterste indieningsdatum was 21 april 2012);
• eventuele verlagingen voor de onvolledige aangifte van gronden;
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

Op 1 april 2013 staat het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2012 op de rekening van de landbouwers die hun aanvraag voor zoogkoeienpremie hebben ingediend op uiterlijk 31 juli 2012. Dit bevestigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Ook de speciale toeslagrechten zullen op deze datum op de rekening staan.

Saldo zoogkoeienpremie campagne 2012
Alle landbouwers met een geldig en conform premiedossier ontvingen op 19 november 2012 een voorschot van 60% van de totale premie van 250,00 euro per premiewaardig rund. Het saldo bedraagt bijgevolg 40%.
Landbouwers die hun premieaanvraag vóór 1 augustus 2012 indienden, krijgen dit saldo op 1 april 2013 op hun rekening. Landbouwers die uiterlijk op 30 september 2012 hun premieaanvraag indienden, zullen het saldo eind mei 2013 ontvangen.
Dankzij het nieuwe, performante indienings- en opvolgingssysteem voor de zoogkoeienpremie, zijn er deze campagne minder verlagingen ten gevolge van het niet-naleven van de premievoorwaarden.

Net zoals voor vorige campagnes wordt het budgettaire plafond voor de zoogkoeienpremie, dat op Europees niveau is vastgesteld, nipt overschreden. Wanneer het plafond wordt overschreden, moet een verlaging op de uitbetaalde premie worden toegepast. Het premiebedrag per rund wordt met 0,80% (of 2,00 EUR) verminderd.
De zoogkoeienpremie bedraagt bijgevolg 248,00 EUR (250,00 EUR x 0,992) per premiegerechtigd dier.

Bij de betaling wordt verder rekening gehouden met:
• de uitbetaalde voorschotten;
• de modulatieheffing (10% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• overschrijding van het budgettair Belgisch plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1,6% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• eventuele verlagingen ten gevolge van het aantal kalvingen;
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de premievoorwaarden;
• eventuele verlagingen voor laattijdige indiening van de premieaanvraag;
• eventuele verlagingen voor de onvolledige aangifte van gronden;
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

Deze premies worden uitbetaald door middel van een overschrijving op het bankrekeningnummer zoals geregistreerd in het identificatiebestand van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
Vanaf half april kan de afrekening met de details in verband met de berekening op het e-loket worden geraadpleegd.
Voor verdere informatie en eventuele vragen kan u steeds contact opnemen met uw buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Speciale toeslagrechten campagne 2012
De speciale toeslagrechten worden uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend voor de campagne 2012 en die, gedurende het jaar 2012, minstens 50% van hun referentie-grootvee-eenheden (GVE) hebben aangehouden.
De betaling is gebaseerd op de speciale toeslagrechten waarover de landbouwer op 21 april 2012 beschikte.

Bij de betaling wordt rekening gehouden met:
• de modulatieheffing (10% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• overschrijding van het budgettair Belgisch plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1,6% op alle bedragen boven de 5.000 EUR);
• eventuele verlagingen voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag (1% verlaging per werkdag vertraging, de uiterste indieningsdatum was 21 april 2012);
• eventuele verlagingen voor de onvolledige aangifte van gronden;
• eventuele verlagingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.