Resultaten terreincontroles 2012.

De terreincontroles van 2012 hebben een aantal veel voorkomende fouten bij de uitvoering van beheerovereenkomsten aan het licht gebracht. Het is belangrijk om die te vermijden, want landbouwers kunnen daardoor hun vergoedingen mislopen.

Alle landbouwers die een beheerovereenkomst hebben gesloten, kunnen geselecteerd worden voor een terreincontrole. Het is belangrijk dat de maatregelen van een beheerovereenkomst volledig en correct worden uitgevoerd. Zoniet kunnen landbouwers vergoedingen voor beheerovereenkomsten mislopen. Door het uitvoeren van controles ter plaatse zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat aan alle voorwaarden van de beheerovereenkomst wordt voldaan.

De meest voorkomende overtredingen vastgesteld bij terreincontroles liggen in dezelfde lijn als de voorgaande jaren. Om te voorkomen dat landbouwers door dezelfde overtredingen in de toekomst kortingen op hun beheervergoedingen krijgen, wordt in het persbericht in bijlage de meest vastgestelde overtredingen weergegeven. Deze zijn:
• Niet voldoen aan de overeengekomen oppervlakte of afmetingen in de beheerovereenkomst
• Niet correct beheren van kleine landschapselementen zoals heggen, hagen of poelen
• Niet of niet correct bijhouden van de bemestingsregisters bij beheerovereenkomst water
• Beheerobjecten, zoals perceelsranden, erosiestroken of akkervogelstroken, heggen of hagen … niet tijdig aanleggen of niet behouden tijdens de volledige duur van de beheerovereenkomst (5 jaar)
• Niet voldoen aan de beheersvoorschriften overeengekomen in de beheerovereenkomst

 

Bijlage(n) :
+ PB terreincontroles 2012.pdf