Definitieve verhoging van het melkquotum met 1%.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij meldt dat de melkveehouders hun nieuwe quotagegevens kunnen raadplegen op het e-loket.

Door de toekenning van bijkomend melkquotum aan België wordt het individuele melkquotum van alle melkproducenten in het begin van het tijdvak 2013-2014, een laatste keer, met 1% definitief verhoogd.

Het nieuwe melkquotum op 1 april 2013 is berekend volgens volgende formule: [het definitieve quotum leveringen en rechtstreekse verkopen van het tijdvak 2012-2013 + of - alle overdrachten van het tijdvak 2012-2013 + de eventueel herverdeelde liters uit het quotumfonds op 1/04/2013 - de eventueel verkochte liters aan het quotumfonds op 1/04/2013] + verhoging van 1%.

Melkveehouders kunnen hun actueel melkquotum na deze verhoging terugvinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). Om zich aan te melden bij het e-loket heeft men een elektronische identiteitskaart (e-ID) en een kaartlezer nodig.