Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2013.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat het voorschot van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2013 wordt uitbetaald aan alle landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend.

De landbouwers die voor de campagne 2013 een geldige en conforme aanvraag indienden via het e-loket krijgen een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie uitbetaald. Anders dan vorig jaar (60% voorschot) wordt het voorschot in 2013 opgetrokken tot 80%. Dit voorschot wordt door het Agentschap voor Landbouw en Visserij op 14 november 2013 doorgestuurd naar de bankinstellingen. Afhankelijk van de bank, zal het bedrag vanaf 15 november 2013 zichtbaar zal zijn op de rekening.

Het voorschotbedrag van 80% wordt verminderd met de modulatie van 10%. Deze modulatie wordt niet toegepast op de eerste € 5.000 rechtstreekse inkomenssteun (bedrijfstoeslag, zoogkoeienpremie, …) die de landbouwer krijgt. Landbouwers die voor het voorschot van de bedrijfstoeslag meer dan € 5.000 hebben ontvangen, moeten er rekening mee houden dat het voorschot van de zoogkoeienpremie beperkt is tot € 180,00 (= € 250,00 x 0,8 x 0,9) per premiewaardige zoogkoe of vaars.

 

De uiterste indieningdatum voor de premieaanvraag was 30 september 2013. Het te laat indienen van de premieaanvraag leidt tot een verlaging van de steunbedragen met 1% per werkdag vertraging. Aanvragen die na 25 oktober 2013 zijn ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen en geven bijgevolg geen recht op de premie.

Indien de landbouwer bij het begin van de aanhoudingsperiode niet beschikt over voldoende zoogkoeien en vaarzen volgens de 60-40 verdeling om zijn zoogkoeienquotum volledig te benutten, of als hij een tekort aan melkkoeien heeft, wordt dit in rekening gebracht bij zijn uitbetaald bedrag van het voorschot.

 

Vanaf eind november kan de afrekening met de details van de berekening op het e-loket worden geraadpleegd. Landbouwers die hun premieaanvraag voor zoogkoeien vóór 1 augustus 2013 hebben ingediend mogen eind maart 2014 hun saldobetaling verwachten. Landbouwers die tussen 1 augustus en 30 september 2013 hun premieaanvraag hebben ingediend, zullen het saldo eind mei 2014 ontvangen.

 

Voor verdere informatie en eventuele vragen kan steeds contact opgenomen worden met een buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.