Enkele belangrijke aandachtspunten voor mest in 2013 .

Hierbij enkele belangrijke aandachtspunten voor mest die in 2013 met een burenregeling naar de verwerking is gevoerd:

 

Enkel nagemelde transporten tellen mee!

Op MIL wordt in het overzicht van de transporten onder BU (burenregeling) de hoeveelheid N en P2O5 vermeld zoals aangegeven in de burenregelingsovereenkomst. Voor de verwerkingsplicht wordt echter enkel rekening gehouden worden met de effectief vervoerde en nagemelde hoeveelheden. Deze hoeveelheden vindt men niet terug op MIL maar enkel op Mestbanking:

Log in op Mestbanking https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal
Klik in de linkermenubalk op ‘Burenregeling’ en vervolgens op ‘Raadplegen transporten’. Je krijgt een overzicht van alle transporten te zien. In de voorlaatste kolom staat al dan niet ‘nagemeld’ vermeld. Bij gebruik van de ‘Filter Transporten’ kan je ook enkel de nagemelde transporten voor een specifieke burenregeling opvragen: stel de periode in, kies als status voor ‘nagemeld’ en typ het nummer van de burenregeling in. Klik vervolgens op ‘Overzicht’.

 

Enkel transporten met analyse tellen mee!

Alle aanvoer naar de verwerking moet gebeuren met een mestanalyse die maximaal 3 maanden oud is. In principe zal ook enkel die mest in aanmerking komen voor de verwerkingsplicht!

Controleren of voor alle transporten een analyse is doorgegeven kan als volgt:

Log in op Mestbanking https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal
Klik in de linkermenubalk op ‘Burenregeling’ en vervolgens op ‘Exporteren gegevens’. Stel de periode in, typ nummer van burenregeling en klik op ‘Lijst Transporten met vrachten’. Je krijgt een overzichtslijst met vermelding van de gehalte aan N en P2O5 waarmee gerekend wordt per transport.
Zijn er transporten gerekend met de forfaitaire samenstelling? Vul dan op het standaardformulier ‘Wijziging van een melding van vervoer in het kader van een burenregeling’ alle gevraagde gegevens in en kruis bij ‘Gegevens die u wil wijzigen’ kg N/ton en kg P2O5/ton aan. Stuur dit formulier te samen met de analyse naar de mestbank.

Bijlage(n) :
+ Wijzigingvanburenregeling.pdf