Mestbank - MIL - stopzetting in maart 2014.

Het Mest Internet Loket (MIL) wordt stopgezet in maart 2014. Hierbij nog wat achtergrondinformatie:

• Op de VLM website is de link naar MIL reeds verdwenen. MIL kan je wel nog steeds bereiken via de volgende link http://mil.vlm.be/mil/

• De oude paswoorden voor MIL blijven behouden ondanks de ietwat misleidende info op de VLM website (http://www.vlm.be/landtuinbouwers/Mestbankloket/MIL/Pages/default.aspx). Je hoeft dus niet voor eind december een nieuw paswoord aan te vragen om MIL verder te kunnen gebruiken!

• Vanaf maart 2014 zal enkel het vernieuwde Mestbankloket beschikbaar zijn (https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal). De te gebruiken formulieren voor de registratie als volmachthouder en voor de toekenning van een volmacht bevinden zich als bijlagen..

Bijlage(n) :
+ ToekenningMestbankloket (2).pdf + RegistratievolmachthouderMestbankloket (2).pdf