Mestbank - 2013 - bemestingsnormen, overzicht transporten en derogatie.

Mestbank informeert landbouwers over bemestingsnormen, overzicht mesttransporten 2013 en derogatie 2013
De Mestbank stuurde hierover onlangs brieven en nieuwsbrieven naar de land- en tuinbouwers.Overzicht bemestingsnormen 2013
De persoonlijke overzichten bemestingsnormen 2013 van de landbouwers zijn beschikbaar op het Mestbankloket. De Mestbank heeft naar landbouwers met een e-mailadres een elektronische nieuwsbrief gestuurd om hen hierover in te lichten. De andere landbouwers kregen  een brief in de bus waarin verwezen wordt naar het Mestbankloket.
 
Het overzicht bevat de werkelijke maximale mestafzetmogelijkheden voor 2013 per perceel van de verzamelaanvraag 2013. Er is rekening gehouden met alle relevante parameters zoals de oppervlakte, de teelt, het kwetsbaar gebied en de aanvragen voor derogatie, de beheerovereenkomsten met bemestingsbeperkingen en terreinvaststellingen maar ook met de bezwaarbehandeling derogatie en opgelegde nitraatresidu maatregelen.
 
Overzicht mesttransporten 2013
Via de hierboven vermelde brief of elektronische nieuwsbrief heeft de Mestbank de landbouwers ook laten weten dat ze vanaf 31 januari 2014 het overzicht van hun mesttransporten 2013 kunnen raadplegen op het Mestbankloket.
De landbouwers die menen dat hun overzicht niet correct is, moeten dat binnen de maand schriftelijk melden aan de Mestbank in hun provincie.
 
Afkeuringen en/of sancties derogatie
De landbouwers die een afkeuring van en/of sanctie voor derogatie hebben opgelopen naar aanleiding van administratieve controles en terreincontroles in 2013 hebben van de Mestbank hierover een brief gekregen. De afkeuringen hebben betrekking op 2013 en de sancties worden toegepast in 2014. Landbouwers die niet akkoord gaan met de afkeuringen en/of sancties kunnen een bezwaar indienen. De procedure is uitgelegd in de toelichting bij de brief.