Vlaamse toeslagrechten.

U bent op 1 januari 2014 eigenaar en/of gebruiker van één of meerdere Vlaamse toeslagrechten. Via deze mail brengen wij u op de hoogte van een aanpassing van uw Vlaamse toeslagrechten.
Met ingang van 1 januari 2014 daalt de eenheidswaarde van alle Vlaamse toeslagrechten met 10,99%.
Rekenvoorbeeld:
Een toeslagrecht met een eenheidswaarde van 460 euro zal vanaf 1 januari 2014 nog maar 409,45 euro waard zijn.
Wat is de oorzaak van deze waardevermindering?
Hoewel het nieuwe landbouwbeleid pas vanaf 2015 in voege treedt, moeten de lidstaten al dit jaar met gewijzigde Europese enveloppes aan de slag voor de uitbetaling van de rechtstreeks steun. In Vlaanderen daalt hierdoor het beschikbare budget voor de Vlaamse toeslagrechten met 10,99%. Conreet wil dit zeggen dat voor de campagne 2014 de eenheidswaarde van de toeslagrechten met hetzelfde percentage daalt.
Wat gebeurt er met mijn Waalse toeslagrechten?
Als u ook over Waalse toeslagrechten beschikt, zal u van de wijzigingen hiervan op de hoogte worden gebracht of al op de hoogte zijn gebracht door het Waalse betaalorgaan. Een overzicht van uw Waalse rechten kan u bij het Waalse betaalorgaan opvragen.
Wat gebeurt met met Vlaamse toeslagrechten die recent zijn overgedragen of nog moeten worden overgedragen?
Ook de toeslagrechten die recent zijn overgedragen of worden overgedragen, zijn in eenheidswaarde gedaald. Notificaties van een aanvaard overdrachtdossier die verzonden zijn na 1 januari bevatten nog de waarde van de toeslagrechten van vóór de korting.
Waar kan ik een overzicht van de nieuwe waarde van mijn Vlaamse toeslagrechten vinden?
De nieuwe waarde van de Vlaamse toeslagrechten kan u raadplegen en afdrukken via het e-loket van het Agentschap voor Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be onder de rubriek 'landbouwergegevens raadplegen' of kan u opvragen bij uw buitendienst.
Wat gebeurt er met de toeslagrechten na 2014?
2014 is het laatste jaar waarin de toeslagrechten kunnen worden geactiveerd. De huidige toeslagrechten vervallen eind dit jaar en worden vanaf 2015 vervangen door betalingsrechten. Over hoe deze omschakeling precies zal verlopen en op welke basis deze nieuwe betalingsrechten worden toegekend, zal in de loop van dit jaar nog uitgebreid verder worden gecommuniceerd.