Overdrachten melkquotum in het tijdvak 2014-2015.

Naar aanleiding van de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015, worden in het laatste tijdvak 2014-2015 de voorwaarden, die gelden voor de overdrachten van melkquota binnen het Vlaamse Gewest, grondig gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden en formulieren voor quotumoverdracht zijn terug te vinden op de website van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Voor bijkomende informatie kunnen landbouwers terecht bij de buitendiensten van het agentschap.

 

Beperkingen quotumoverdrachten vallen weg

Naar aanleiding van de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015, worden in het laatste tijdvak 2014-2015 de voorwaarden die gelden voor de overdrachten van melkquota binnen het Vlaamse Gewest grondig gewijzigd.

In 2014-2015 wordt er geen herverdeling via het Quotumfonds meer uitgevoerd. Quotum overlaten en overnemen kan enkel tussen landbouwers onderling.

Vanaf 1 april 2014 kan melkquotum aan derden worden verkocht zonder bijkomende beperkingen. De enige voorwaarde die hier nog geldt, is dat wanneer in 2014-2015 quotum wordt overgenomen, de producent geen aanvraag meer kan indienen om quotum terug over te laten. De overige bepalingen met betrekking tot de 40/60-regel, de leeftijd, de afstand tussen de exploitaties (30 km-zone), het plafond, de limiet van 20.000 liter per ha landbouwgrond en de voorwaarde van landbouwer in hoofdberoep zijn vanaf 1 april 2014 niet meer van toepassing.

Landbouwers die in 2013-2014 quotum hebben overgenomen, kunnen in 2014-2015 quotum overlaten.

 

Melkquotaringen en overdrachten tussen Vlaamse en Waalse Gewest

Voor de melkquotaringen geldt nog wel de bepaling dat zij niet ontbonden mogen worden voor 1 april 2015 en bijgevolg ook geen quotum mogen verkopen. De samenstelling van de leden van de melkquotaring kan enkel gewijzigd worden indien één van de leden wordt vervangen door een eerste- of tweedegraadsverwant of echtgenote.

Quotumoverdrachten tussen het Vlaamse en Waalse Gewest kan nog steeds enkel wanneer de producent-overlater en de producent-overnemer aanverwanten zijn in eerste graad of echtgenoten van elkaar zijn.

Het formulier om een quotumoverdracht aan te vragen, is vanaf 1 april 2014 terug te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw of kan worden aangevraagd bij de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De contactgegevens van de buitendiensten zijn hieronder terug te vinden.