Uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2014 : 02 juni 2014

 Hebt u als landbouwer of tuinbouwer uw verzamelaanvraag 2014 tijdig ingediend, dan kunt u uw ingediende verzamelaanvraag nog wijzigen tot en met 2 juni. Deze wijzigingen kunnen via de elektronische verzamelaanvraag worden ingediend op www.landbouwvlaanderen.be.

 

Welke wijzigingen worden aanvaard tot en met 2 juni?

Alle wijzigingen aan uw ingediende verzamelaanvraag kunnen in rekening worden gebracht als er nog geen controle ter plaatse werd uitgevoerd. Nieuwe percelen kunnen nog worden toegevoegd waarbij de ingebruiknamedatum moet worden ingevuld. Ook de gespecialiseerde productiemethode en de bijkomende bestemmingen van percelen kunnen worden aangepast. Betalingsaanvragen voor beheerovereenkomsten, agromilieuverbintenissen en andere plattelandsmaatregelen kunnen nog worden gewijzigd tot en met 2 juni via het wijzigen (toevoegen, schrappen) van de bijkomende bestemmingen op de percelen.

Kijk ook uw grafische overlappingen na en los deze op voor 2 juni.

 

Wat gebeurt er met wijzigingen in de verzamelaanvraag na 2 juni 2014?

Alle wijzigingen na 2 juni moeten steeds gemeld worden. Deze wijzigingen kunnen echter niet meer leiden tot een verhoging van het premiebedrag, ook niet voor de agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen. Ook aanvragen voor derogatie kunnen niet meer worden gewijzigd of ingetrokken na 2 juni.

Nieuw in gebruik genomen percelen na 2 juni moeten steeds worden doorgegeven. Nieuwe percelen krijgen de hoofdbestemming ‘I’ en worden opgenomen in de klaargezette verzamelaanvraag 2015.

 

Aandachtspunten

Voor het splitsen van percelen op het e-loket na 2 juni moet de splitstool worden gebruikt. Enkel via de splitstool worden de (bijkomende) perceelsbestemmingen overgenomen naar de gesplitste percelen. Indien de splitstool niet wordt gebruikt, kan dit een verlaging van de uitbetaling tot gevolg hebben.

Voor aangegeven ‘primeuraardappelen’ die niet voor 20 juni konden worden geoogst is het belangrijk om de wijziging naar ‘vroege aardappelen’ zeker ook na 2 juni mee te delen.

Wijzigingen specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers ‘GB2’

Schrappen en wisselen van percelen met groenbedekkers ‘GB2’ worden aanvaard tot en met 31 oktober 2014. Uitzondering hierop zijn de landbouwstreken de Polders en de Leemstreek waar de datum van 14 september 2014 geldt. De aangegeven oppervlakte ‘GB2’op 2 juni 2014 is echter de maximale oppervlakte die kan worden uitbetaald.