Het overzicht van uw betaling van het voorschot (50%) van de bedrijfstoeslag 2014.

Het overzicht van de betaling van het voorschot (50%) van de bedrijfstoeslag 2014 is beschikbaar op het e-loket. Ga hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be, klik op 'Aanmelden op uw e-loket' en meld uzelf aan met behulp van uw elektronische identiteitskaart.

Hoogachtend
Freddy Dedeyne
Verantwoordelijke van de buitendienst