Uitbetaling saldo bedrijfstoeslag campagne 2014.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat het saldo van de bedrijfstoeslag voor de campagne 2014 op 4 december 2014 uitbetaald werd aan alle landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend.

 

De betaling is gebaseerd op de toeslagrechten waarover de landbouwer op 21 april 2014 beschikte. Bij de betaling wordt rekening gehouden met:

·        de verlaging als gevolg van de financiële discipline die Europees opgelegd wordt (1,302214% op het bedrag boven de 2.000 EUR);

·        de verlaging als gevolg van de overschrijding van het regionaal budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun (1,14% op het volledige bedrag);

·        de eventuele verlaging voor het niet naleven van de premievoorwaarden;

·        de eventuele verlaging voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag (1% verlaging per werkdag vertraging, de uiterste indieningsdatum was 21 april 2014);

·        de eventuele verlaging voor de onvolledige aangifte van gronden;

·        de eventuele verlaging voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

 

Vanaf half december kan de afrekening met de details van de berekening op het e-loket worden geraadpleegd.

 

Voor verdere informatie en eventuele vragen kan steeds contact opgenomen worden met een buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.