Het nieuwe MAP vanaf 1 januari 2015.

Het nieuwe MAP zal vanaf 1 januari 2015 in voege treden. Een veel gestelde vraag daarbij is hoe het nu juist zit met de bemestingsnormen voor 2015…

 

De inhoud van het nieuwe MAP wordt nog niet in detail vrijgegeven. Verwacht wordt dat de mestbank bij de aanvang van het bemestingsseizoen meer informatie zal vrijgeven over de bemestingsnormen die gelden voor 2015.

 

Tot dan kunnen we alleen beroep doen op de (beperkte) beschikbare informatie in het huidig mestdecreet. In het huidig decreet zijn immers de fosfaatbemestingsnormen voor 2015, 2016 en 2017 reeds vastgelegd (zie bijlage). Voor N worden in het huidig mestdecreet geen normen vermeld voor 2015 maar de N-bemestingsnorm voor dierlijke mest zal sowieso 170 kg N/ha blijven (op enkele uitzonderingen na).  De N-bemestingsnormen op de derogatiepercelen zijn niet gekend.

 

Op basis van deze informatie is een inschatting gemaakt van de ton mest/ha voor 2015 op niet-derogatiepercelen (zie bijlage). Hou er rekening mee dat dit overzicht onder voorbehoud is en volledig aangepast kan worden van zodra meer details bekend zijn over de inhoud van het nieuwe MAP.

Bijlage(n) :
+ BEMESTNORM 2015 COMBINATIE 120115 - onder voorbeho + bemestingsnormen P in huidig mestdecreet.pdf