Mestbank - volmacht verlenen via Mestbankloket.

Van nu af aan is het als landbouwer mogelijk om een volmacht voor het Mestbankloket te geven of stop te zetten via het Mestbankloket.

 

De te volgen procedure hiervoor is:

·      Inloggen op mestbankloket https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal

·      Ga naar rubriek ‘Volmachten’.

·      Het verlenen van een nieuwe volmacht gebeurt via ‘Toevoegen’ in het overzichtsscherm. Kies vervolgens voor volmacht geven aan een persoon of aan een onderneming. Voor een persoon moet men het rijksregisternummer ingeven, voor een onderneming het ondernemingsnummer (btw-nummer met een 0 ervoor).

·      Als na ‘zoeken’ op het rijksregisternummer of ondernemingsnummer de volmachthouder verschijnt, kunnen de rechten onmiddellijk aangevinkt worden in het volgende scherm.

 

Meer informatie hierover vindt u in het bijgevoegde document.

 

Een landbouwer kan ook nog steeds via het gekende aanvraagformulier (zie bijlage) een volmacht verlenen

Bijlage(n) :
+ instructie_volmachten_Mestbankloket15.pdf