Mestbank - Bemestingsnormen 2015 in afwachting van Map V.

De besprekingen met de Europese Commissie over het nieuwe actieprogramma in uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP 5) zijn nog steeds bezig. Het MAP 5 zal de maximale bemestingsnormen voor de komende 4 jaar bepalen.

 

Zolang er geen nieuw actieprogramma is, blijven de maximale bemestingsnormen en bemestingsbepalingen van het huidige Mestdecreet van toepassing.

 

Zodra er duidelijkheid is over de maximale bemestingsnormen onder MAP 5, zal de VLM hierover uitgebreid communiceren via een persbericht, voorlichtingen en de VLM-website. U zal ook persoonlijk geïnformeerd worden via e-mail. In afwachting daarvan, geven we u al enkele richtlijnen mee voor het nieuwe bemestingsseizoen (zie bijlage)

 

Bijlage(n) :
+ bemestingsnormen_2015_volgens_MAP4.pdf