Verzamelaanvraag 2015 - EAG - codes groenbedekker.

Hierbij wat achtergrondinformatie met betrekking tot het aanwenden van groenbedekking als ecologisch aandachtsgebied (EAG).

·      Te gebruiken codes

Groenbedekking komt enkel in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied (EAG) indien het in de verzamelaanvraag als nateelt wordt aangegeven met één van de volgende drie codes:

Code om in aanmerking te komen als EAG :

    - Gras in onderzaai    code 657

    - Mengsel van één of meer vlin­derbloemige groenbedekkers     code 658

   - Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers     code 659

 

·      Mengsels

Als de landbouwer ‘gras in onderzaai’ (code 657) aanbrengt onder het hoofdgewas, moet dit gras geen mengsel zijn.

Het mengsel met of zonder vlinderbloemige groenbedekkers (code 658 en code 659) moet bestaan uit minstens twee gewassen die voorkomen op de  lijst (bijlage 8 van de toelichting bij de VA 2015).

 

·      Activeren als EAG

Hou er rekening mee dat bijkomend EAG niet meer geactiveerd kan worden na 1 juni. Groenbedekking als EAG kan dus ook niet meer aangegeven worden na 1 juni. Als door ongunstige weersomstandigheden de groenbedekker niet ingezaaid wordt, zal de oppervlakte van deze percelen niet in aanmerking komen als EAG. Dat zal effect hebben op de uitbetaalde vergroeningspremie. Activeer daarom voldoende EAG in de verzamelaanvraag als buffer om aan de vereiste oppervlakte EAG te komen.