Mestbank - VLM behoudt slechts twee faxnummers.

Vanaf 13 mei 2015 kunnen landbouwers en mestvoerders nog maar twee faxnummers gebruiken als ze een document naar de Mestbank willen faxen. De Mestbank raadt haar klanten aan om maximaal gebruik te maken van het Mestbankloket.

Dit zijn de enige twee faxnummers die blijven werken na 13 mei:

VLM Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen): 09 276 23 35
VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg): 011 29 87 98

Alle andere faxtoestellen worden uit dienst genomen en de faxnummers worden buiten gebruik gesteld. De Mestbank raadt haar klanten aan om maximaal gebruik te maken van het Mestbankloket. Het Mestbankloket is bereikbaar via www.vlm.be of www.mestbankloket.be.

 

Wie kan terecht op het Mestbankloket voor welke toepassingen?

landbouwer, consulent of uitbater: identificatie, aangifte, balansen, mvc-overdrachten,  overzicht aanvoer en afvoer van mest, ...
mestvoerder (MTIL): voor- en namelden van mesttransporten
staalnemer of laboratorium (SMIL): voor- en namelden van staalnames

 Wat is nieuw op het Mestbankloket?

januari 2015: aanmaken burenregeling
januari 2015: online beheren volmachten
februari 2015: resultaten nitraatresiducampagne 2014
mei 2015 (eerstdaags in productie): aanmaken inscharingscontracten

Bezoekregeling VLM

Sinds vorig jaar is het verplicht om een telefonische afspraak te maken als u wilt langskomen bij de VLM.