Mestbank - bemestingsnormen 2015 - MAP V.

Het nieuwe MAP is een feit. Daardoor treden de bemestingsnormen van MAP V op 1/1/2015 met terugwerkende kracht in voege. Als bijlage vind je het aangepast overzicht met de ton mest/ha voor 2015.

 

Gezien de bedrijfsbenadering die vanaf 2015 is toegelaten moet elk bedrijf op bedrijfsniveau rekening houden met zijn totaal ‘mestafzetpakket ‘. Dit totaal ‘mestafzetpakket’ is de totale hoeveelheid N en P2O5 die op eigen grond kan afgezet worden. Men mag deze hoeveelheid vrij afzetten op zijn percelen zolang men per perceel twee maal de geldende N- bemestingsnormen niet overschrijdt .

 

Bijlage(n) :
+ BEMESTNORM klasse III met derogatie.pdf