Mestbank - uitrijregeling 2015.

Er heerst wat verwarring in verband met de uitrijregeling die in 2015 van toepassing is, daarom dit kort overzicht:

 

De uitrijperiode is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De uitrijperiodes op het hierbij gevoegde kaartje zijn dus nog steeds van kracht. Ook de voorwaarden voor het bemesten na de oogst wijzigen niet.

 

Wat wel wijzigt zijn de uitrijvoorwaarden voor effluenten gedurende de winterstopperiode (zie bijlage). Op niet-derogatiepercelen mag men opnieuw maximaal 30 kg N/ha waarvan max. 10 kg minerale N toedienen. Nieuw dit jaar is dat men tot 15 oktober effluent mag toedienen op onbeteelde grond op voorwaarde dat er binnen de 7 dagen een teelt ingezaaid wordt. Na 15 oktober mag men enkel effluent toedienen wanneer een teelt aanwezig is.

Bijlage(n) :
+ Bemesten met effluent 140715.pdf + kaartje_uitrijregeling15.pdf