30 september 2015 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten.

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2013 ten laatste op 30 september 2015 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn.

​Die uiterste datum geldt zowel voor het uitvoeren van overdrachten via het Mestbankloket als voor het indienen van papieren overdrachtsformulieren bij de Mestbank. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden.