Nitraatresiducampagne 2015 - geselecteerde percelen staan op Mestbankloket!

Nitraatresiducampagne start op 1 oktober: Mestbank brengt landbouwers op de hoogte via het Mestbankloket.

Zoals elk jaar moet ook dit najaar in de periode van 1 oktober tot en met 15 november het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen.

De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij maakt de informatie over de percelen die geselecteerd werden voor een nitraatresidubepaling dit jaar voor het eerst bekend via het Mestbankloket i.p.v. per brief. Voor de zogenaamde controlestalen gebeurt de nitraatresidubepaling op kosten van de Mestbank. In alle andere gevallen moet de landbouwer op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op de aangeduide percelen.

 

Percelen geselecteerd voor nitraatresidubepaling bekijken via het Mestbankloket

In de periode van 1 oktober tot en met 15 november moet het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. Welke percelen aangeduid zijn, kunnen de landbouwers bekijken op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be, onder de rubriek staalnames > bodem).

Landbouwers die problemen ondervinden om de geselecteerde percelen op het Mestbankloket te raadplegen, kunnen contact opnemen met de Mestbank in hun regio. Als het niet lukt of onmogelijk is om het Mestbankloket te raadplegen, zoekt de Mestbank samen met de landbouwer naar een oplossing om hem de informatie over de geselecteerde percelen op een andere manier te bezorgen.

 

Waarom worden  percelen aangeduid voor een nitraatresidubepaling?

Enerzijds selecteert de Mestbank elk jaar bij een aantal landbouwers een perceel waarvan het nitraatresidu gecontroleerd wordt. Die zogenaamde controlestalen worden genomen door een erkend laboratorium in opdracht en op kosten van de Mestbank. Dit jaar zullen er bij ruim 5.800 landbouwers controlestalen genomen worden. Landbouwers bij wie een controlestaal genomen wordt, kunnen op het Mestbankloket het geselecteerde perceel en alle verdere informatie terugvinden. Het door de Mestbank aangeduide laboratorium zal hen ook nog een brief sturen met de dag waarop de bemonstering plaatsheeft. Landbouwers die een tegenstaal willen laten nemen door een laboratorium van hun eigen keuze op het geselecteerde controleperceel kunnen dat eveneens doen van 1 oktober tot en met 15 november. De uiterste datum voor die tegenstalen is vanaf dit jaar dus ook 15 november. Voor de evaluatie wordt rekening gehouden met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen.

 

Anderzijds moeten sommige landbouwers verplicht en dus op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op door de Mestbank aangeduide percelen. Zij moeten hiervoor zelf een laboratorium aanstellen. Die verplichte staalname kan het gevolg zijn van een derogatieaanvraag, een reeds opgelegd maatregelenpakket in 2015 (door een nitraatoverschrijding of het niet toepassen van maatregelen in 2014) of een aanvraag voor een vrijstelling als focusbedrijf. Afhankelijk van de situatie moet het nitraatresidu bepaald worden op één perceel (perceelsevaluatie) of op meerdere percelen (bedrijfsevaluatie). Landbouwers die derogatie toepassen en niet-focusbedrijven met een maatregelenpakket 1 moeten op één perceel het nitraatresidu bepalen. Niet-focusbedrijven met een maatregelenpakket 2 of hoger, focusbedrijven met een maatregelenpakket (en dit vanaf maatregelenpakket 1) en landbouwers die een aanvraag vrijstelling focusbedrijf ingediend hebben, moeten een bedrijfsevaluatie uitvoeren. De aangeduide percelen moeten bemonsterd worden tussen 1 oktober en 15 november. Een perceel mag verschillende keren bemonsterd worden. Bij een perceelsevaluatie wordt rekening gehouden met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen. Bij een bedrijfsevaluatie worden alle geldige bemonsteringen van een perceel in rekening gebracht. Dit jaar zullen bijna 5.400 landbouwers omwille van één van bovenstaande redenen het nitraatresidu moeten laten bepalen op één of meerdere aangeduide percelen.

 

Het niet nemen van verplichte stalen kan leiden tot een boete, bijkomende maatregelen in 2016 en de aanduiding als focusbedrijf. Landbouwers die verplichte nitraatresidubepalingen moeten laten uitvoeren raadplegen dus het best het Mestbankloket  om na te gaan welke percelen aangeduid werden zodat ze tijdig een laboratorium kunnen aanstellen voor het nemen van de stalen. Op het Mestbankloket vinden ze een gepersonaliseerd aanvraagformulier, met alle informatie over de geselecteerde percelen, om aan het laboratorium van hun keuze te bezorgen.