VLM begeleidt landbouwbedrijven met een impactscore ammoniak groter dan 50% bij herstructurering.

Sinds 18 september is de online tool beschikbaar waarmee landbouwbedrijven hun impactscore ammoniak kunnen berekenen.

 

Landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 50%  kunnen nu gebruikmaken van de maatregelen uit het herstructureringsprogramma: bedrijfsbegeleiding, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie,  bedrijfsbeëindiging en koopplicht. De VLM ondersteunt en begeleidt de landbouwers bij het aanvragen en het toepassen van die maatregelen.

 

De VLM contacteert sinds 18 september alle landbouwbedrijven waarvan ze weet of vermoedt dat die een impactscore hebben die hoger is dan 50%. Met veel van die bedrijven had de VLM al eerder contact. Die bedrijven werden al in het najaar 2014 of in het voorjaar 2015 bezocht. Voor elk van die bedrijven werd de bedrijfsspecifieke situatie in kaart gebracht.

 

Online tool impactscore ammoniak

Een eerste element dat de VLM met de landbouwbedrijven overloopt, is de berekening van de impactscore ammoniak. Als die nog niet berekend is,  stelt de VLM voor om een  berekening te doen met de onlinetool impactscore ammoniak. De landbouwer kan daarvoor een beroep doen op de VLM of een erkend adviesbureau. Daarbij is voorzien in een financiële tegemoetkoming van maximaal 400 euro.

 

Begeleiding herstructureringsmaatregelen

Bedrijven waarvan uit de onlinetool blijkt dat de impactscore hoger is dan 50% ten aanzien van een actuele habitat of hoger is dan 50% en hun vergunning vervalt voor 2024, komen in aanmerking voor de herstructureringsmaatregelen. De verdere begeleiding van de landbouwer verloopt dan op maat en op vraag van de landbouwer zelf. De VLM plant een bezoek aan het bedrijf van de landbouwers die meer informatie willen over de herstructureringsmaatregelen of bezorgt een infobrochure met de herstructureringsmaatregelen.

 

De landbouwer kan zijn bedrijfssituatie ook laten analyseren vooraleer een maatregel toe te passen. Dat gebeurt door een team van medewerkers van de VLM, het Agentschap voor Natuur- en Bos, het Departement Landbouw- en Visserij en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling Milieuvergunning. Zij bekijken de huidige situatie van het landbouwbedrijf en de mogelijke oplossingen,  of ze onderzoeken een specifieke vraag van de landbouwer.

 

Bijkomend kan een landbouwer door een erkend adviesbureau een oriënterend bedrijfsadvies laten opmaken. Dat is een onderzoek naar de beste opties en maatregelen voor het landbouwbedrijf waarbij verschillende alternatieven kunnen worden afgewogen met behulp van onder meer milieukundige en economische criteria. Het oriënterend bedrijfsadvies kan resulteren in de opmaak van een plan van aanpak voor het toepassen van een maatregel. Voor dat onderzoek is in een financiële tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro voorzien.

 

Het effectief aanvragen van een bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie of een bedrijfsbeëindiging gebeurt bij de landcommissie. De VLM begeleidt de landbouwers bij het indienen van hun aanvraag en het doorlopen van de procedure.

 

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren voor bedrijfsbegeleiding (zie website VLM)

 

Meer info

Klik door naar meer info over het herstructureringsbeleid PAS. Voor bijkomende  informatie en verdere vragen m.b.t het bedrijfsbegeleiding, de screening en herstructurering kunt u  terecht bij de contactpersoon in uw provincie:

·        West-Vlaanderen: Els Goethals  

·        Oost-Vlaanderen: Ludo Naessens  

·        Antwerpen: Judith Deusings  

·        Limburg: Stan Forier  

·        Vlaams-Brabant: Johan Laeremans