Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2015.

Op 27 november 2015 wordt een voorschot op de zoogkoeienpremie campagne 2015 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.

 

De landbouwers die voor de campagne 2015 een geldige deelnameverklaring hebben ingediend via het e-loket krijgen een voorschot van 70% uitbetaald op de premie voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, beperkt tot het quotum waarover de landbouwer beschikt.

 

Het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor de campagne 2015 bedraagt €23.594.581. Op basis van deze enveloppe en het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op €164. Bij het voorschot wordt hiervan 70% uitbetaald.

 

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2014. Het te laat indienen van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

 

Eind december zal een volgende betaling gebeuren. Het betreft 90% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2015, beperkt tot het quotum waarover de landbouwer beschikt. Het saldo van de steun wordt eind april 2016 uitbetaald.

 

Omdat 2015 het eerste jaar is waarin het nieuwe landbouwbeleid ingevoerd werd en deze betaling vroeger gebeurt dan normaal,worden er nog geen gegevens ter beschikking gesteld op het e-loket.

 

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.