Deelnameverklaring 2016 gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Uiterste indieningsdatum 'deelnameverklaring 2016 voor premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij' is 15 december 2015

 

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de deelnameverklaring voor de premieregeling 2016 is dinsdag 15 december 2015. Deze aanvragen moeten via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) ingediend worden.

 

Als de aanvraag te laat wordt ingediend, leidt dit tot een verlaging van de steunbedragen in 2016 met 1% per werkdag vertraging. Aanvragen die na 9 januari 2016 worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen en geven bijgevolg geen recht op de premie.

 

Enkel landbouwers actief op 1 januari 2016 met een actief rundveebeslag en met 20 of meer premierechten kunnen hun deelname bevestigen. Indien een volledige bedrijfsovername die ten laatste op 1 januari 2016 plaatsvindt, niet voor 15 december 2015 geregistreerd is, dan moet de overlater de deelnameverklaring nog indienen voor 15 december 2015. De overname moet nadien worden geregeld en dit voor 31 januari 2016.

 

Meer informatie over de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij vindt u via deze link.