Informatie - Mestbank - ton mest per ha in 2016

Mestbank - ton mest per ha in 2016

Als bijlage vindt u drie overzichten met de maximaal te bemesten hoeveelheden dierlijke mest in ton per ha voor 2016. Deze drie overzichten zijn gemaakt voor de fosfaatklasse I, II en III.

 

Bijlage(n) :
+ BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse III.pdf + BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse II.pdf + BEMESTNORM 2016 - 290116 - klasse I.pdf