Verzamelaanvraag campagne 2016 van start.

Vanaf 24 februari is de verzamelaanvraag 2016 voor land- en tuinbouwers beschikbaar. Ze kunnen de verzamelaanvraag met of zonder begeleiding invullen of via volmacht laten invullen uiterlijk tot en met donderdag 21 april 2016. Volmachten en bedrijfsovernames moeten tijdig gemeld worden. De aanvragen voor rechten uit de Vlaamse reserve en voor de betaling voor jonge landbouwers gebeuren via de verzamelaanvraag. De toelichtingsnota is enkel digitaal beschikbaar.

 

Beschikbaar vanaf 24 februari

Vanaf 24 februari 2016 kunnen land- of tuinbouwers met percelen of exploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun verzamelaanvraag 2016 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het is opnieuw verplicht de verzamelaanvraag elektronisch in te dienen.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is donderdag 21 april 2016 om middernacht.

 

Begeleiding bij gebruik van het e-loket

Bij het opstarten van de eigen verzamelaanvraag staat alle nuttige basisinformatie onder de ‘help’-knop.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kan gebeld worden naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket zijn het juiste telefoonnummer per provincie en de openingsuren terug te vinden.

Zelf geen computer of internet? Dan kan een afspraak gemaakt worden met de buitendienst en kan daar onder begeleiding de aanvraag samen ingevuld worden.

 

Volmacht en overnames tijdig regelen

Er moet een volmacht gegeven worden aan een persoon of organisatie om de aanvraag elektronisch voor iemand anders in te dienen. Meer informatie over volmachten staat eveneens onder de ‘help’-knop van het e-loket.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indiendatum nadert.

Ook bedrijfsovernames moeten tijdig gemeld worden. De uiterste datum om een overname te melden is 14 april 2016. Meldingen van bedrijfsovernames na deze datum zullen tot gevolg hebben dat de verzamelaanvraag niet tijdig ingediend kan worden.

 

Aanvragen uit de Vlaamse reserve en betaling voor jonge landbouwers

Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve (bijkomende rechten, voor starters en jonge starters) moeten in 2016 via de verzamelaanvraag worden aangevraagd. Deze kunnen eenmalig aangevraagd worden.

De betaling voor jonge landbouwers is eveneens aan te vragen via de verzamelaanvraag. Deze steun kan de land- of tuinbouwer maximaal 5 jaar ontvangen, door jaarlijks een aanvraag in te dienen.

 

Geen papieren toelichtingsnota meer

Er is in 2016 geen papieren toelichting meer beschikbaar. Alle meest recente informatie omtrent de verzamelaanvraag en haar verbintenissen is terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

In de loop van de campagne zal het Departement Landbouw en Visserij nog persberichten over specifieke thema’s zoals erosiemaatregelen, ecologisch aandachtsgebied, enz. verspreiden. Hou deze zeker in de gaten.