Overzicht van de uitbetaalde steunbedragen.

Het overzicht van de uitbetaalde steunbedragen voor de basisbetaling, de premie voor vergroening en de premie voor jonge landbouwers is beschikbaar op het e-loket.


Het overzicht van uw betalingen is beschikbaar op het e-loket. Ga hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be, klik op 'Uw e-loket' en meld uzelf aan met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Op 30 maart 2016 werden volgende steunmaatregelen uitbetaald (indien u hiervoor in aanmerking komt en aan de voorwaarden voldoet): - de basisbetaling (resterend saldo van 10%) - de premie voor vergroening (saldo van 100%) - de premie voor jonge landbouwers (resterend saldo van 10%) Voor de premie voor vergroening werden enkel de Vlaamse betalingsrechten uitbetaald. BELANGRIJK: Eind april 2016 zal het resterend saldo voor de zoogkoeien worden uitbetaald. De gegevens die u nu op de afrekening vindt, zijn deze van de berekening van eind december. Dat wil zeggen dat er enkel rekening gehouden werd met de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2015, beperkt tot het quotum waarover u beschikt. Pas bij de berekening van eind april zal rekening gehouden worden met alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tijdens het volledig kalenderjaar 2015.