Verzamelaanvraag 2016 - Grafische overlappingen van percelen.

Grafische overlappingen van percelen in de verzamelaanvraag

Uiterlijk tot 31 mei en vooraleer er controle op de betreffende percelen uitgevoerd is, is het toegestaan dat landbouwers zelf hun overlappingen rechtzetten zonder bijkomende verminderingen van de steunbedragen. Als bij administratieve controle blijkt dat een overlapping nog niet opgelost is, dan kan het dubbel aangeven van percelen voor premies tot vermindering van de steun leiden wanneer de aangifte onterecht is.

 

Overlappingen die tijdens een wijziging op het e-loket na 31 mei gecreëerd worden maar direct opgelost worden voor het indienen van de wijziging, hebben nooit een dergelijke vermindering van steun tot gevolg.

 

Overlappingen worden dus altijd opgelost en of dit met of zonder steunverlies is, hangt af van de tijdige actie door de landbouwer zelf. Het is dus belangrijk altijd goed de opmerkingen hierover in de verzamelaanvraag na te kijken voor het indienen en de door het e-loket verzonden e-mails hierover op te volgen.

 

Overlappingen op het e-loket

Als zich een overlapping in het dossier van een landbouwer voordoet, dan zal dit weergegeven worden op de opmerkingenpagina. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vermoedelijke en vastgestelde overlappingen. Ze worden aangeduid in een lijst met een oranje respectievelijk rode bol.

 

Om de overlapping grafisch te zien moet de landbouwer op de pagina opmerkingen > grafische overlappingen op de link ‘Klik hier voor de grafische overlappingen’ klikken. De pagina die dan opent toont de lijst met verschillende overlappingen en door selectie ook de grafische intekening. Het overlappende deel is in kleur aangeduid. Via de bekende actieknop met drie puntjes kan vervolgens de intekening aangepast worden, het perceel geschrapt worden of de bestemmingen en/of ingebruiknamedata van het perceel aangepast worden om zo de overlapping op te lossen.

 

Vermoedelijke overlappingen (oranje arcering/bol) komen voor wanneer de landbouwer een perceel aangeeft dat in de vorige campagne geheel of gedeeltelijk door een andere landbouwer aangegeven werd en dus bij de andere landbouwer voorgedrukt is in de verzamelaanvraag. Het perceel werd deze campagne echter nog niet door een andere landbouwer aangegeven. Het kan dus zijn dat er een afspraak is over een gebruikswissel, waarbij de tegenpartij het perceel nog niet geschrapt heeft. De landbouwer moet hier dan zelf niets ondernemen om de overlapping op te lossen.

 

Betreft het een vergissing of intekenfout van de landbouwer, dan kan dit makkelijk rechtgezet worden via de actie-knop in de lijst.

 

Bevestigde overlappingen (rode arcering/bol) komen voor wanneer een landbouwer een perceel aangeeft dat al door een andere landbouwer in dezelfde campagne aangegeven werd. Ook deze overlappingen kunnen direct opgelost worden, maar het kan ook zijn dat het perceel zoals aangegeven, werkelijk  in gebruik van een landbouwer is en dus zo ingediend wordt.

 

Na 21 april zal vanuit het e-loket een e-mail vertrekken naar beide partijen met de melding dat er een vastgestelde overlapping is. Per overlapping wordt een e-mail verzonden met daarin meer gedetailleerde informatie over de overlapping. Deze overlappingen kunnen tot uiterlijk 31 mei 2016 opgelost worden door de nodige wijzigingen aan te brengen in de elektronische verzamelaanvraag.

 

Opgelet, deze e-mailservice zal pas na 21 april beschikbaar zijn. Het is dus belangrijk er zich al bij eerste indiening van de aangifte van te vergewissen dat de percelen zonder onterechte overlappingen aangegeven worden.

 

Overlappingen administratieve controle

Na de uiterste wijzigingsdatum gaat het Departement Landbouw en Visserij van start met administratieve controles, onder andere op grafische overlappingen die nog niet op het e-loket opgelost werden. De e-mailservice vanuit het e-loket wordt op dat moment ook stopgezet.

 

Op basis van de aangifte van de landbouwers worden overlappingen bepaald en worden de landbouwers en consulenten hierover aangeschreven door de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Dat gebeurt voor alle openstaande overlappingen die nog niet op het e-loket opgelost werden.

 

Op dat moment wordt het onmogelijk gemaakt om op het e-loket nog wijzigingen aan overlappende percelen aan te brengen. De overlapping moet opgelost worden door het formulier dat bij het schrijven gevoegd is, op te laden op het e-loket of in te dienen bij de buitendienst. Dit gebeurt liefst in onderling overleg tussen de partijen waarvan de percelen overlappen en door beide partijen ondertekend.

 

De overlapping moet altijd opgelost worden. Als er geen reactie komt van één of beide landbouwers, zal de overlapping steeds in het nadeel van de niet reagerende landbouwer(s) opgelost worden. De landbouwer doet er dus goed aan steeds te reageren, ook al werd op het e-loket ingediend met een openstaande bevestigde overlapping waardoor de landbouwer denkt dat hij al reageerde op de overlapping. Het departement beschouwt namelijk enkel antwoorden via voornoemde formulieren als gebruiksbevestiging.

 

Percelen in gerechtelijke procedure omtrent gebruiksrecht

Wanneer er een gerechtelijke procedure lopende is omtrent het gebruiksrecht van een subsidiabel perceel en een landbouwer dit perceel aangeeft dan kan dit perceel toch als ‘in gebruik’ maar als ‘niet-subsidiabel’, dus met hoofdbestemming ‘I’, aangegeven worden. Op deze manier worden bijkomende verminderingen van steun vermeden wanneer men bij vonnis in het ongelijk gesteld wordt.

 

In dat geval moet de landbouwer de reden van niet-subsidiabiliteit ‘GER’ opgeven. Dit wordt enkel aanvaard wanneer ook de nodige bewijzen van de opstart van de gerechtelijke procedure aan de verzamelaanvraag toegevoegd worden.