Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2016.

De uiterste data voor het overdragen van mestverwerkingscertifikaten (1 juli en 30 september 2016) naderen.

In het hierbij gevoegde document kan u terugvinden wanneer ten laatste welke MVC’s op welke MVC-rekening moeten staan.

 

 

Bijlage(n) :
+ Uiterste data van overdracht MVC in 2016.pdf