Mestbank - uitrijden van effluent.

Ter aanvulling  vind je hierbij meer informatie over de uitrijregeling voor effluenten (overzicht uitgewerkt door VCM).

In dit overzicht kan je terugvinden of er nu wel dan niet effluent gevoerd mag worden na de oogst en welke voorwaarden er eventueel worden opgelegd.

 

Bijlage(n) :
+ folder_effluent_websiteDEF.pdf