Planning uitbetalingen rechtstreekse inkomenssteun en agromilieumaatregelen campagne 2016.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, deelt de voorlopige planning mee van de uitbetaling van de verschillende premieregelingen voor de campagne 2016. Deze planning werd opgesteld door de landbouwadministratie, in overleg met de landbouworganisaties, rekening houdend met de Europese wetgeving.

 

Door de aanhoudende ernst van de marktproblemen in bepaalde landbouwsectoren, en in het bijzonder in de zuivelsector, kennen veel landbouwers ernstige financiële moeilijkheden en cashflowproblemen. Om die problemen te verlichten worden voor dit aanvraagjaar hogere voorschotten (70% in plaats van 50%) uitgekeerd. In totaal zal voor de campagne 2016 een bedrag van 147 miljoen euro aan voorschotten worden uitbetaald.

 

Overzicht van de geplande betaaldata voor de verschillende premieregelingen:

midden oktober 2016: terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline

Voor de campagne 2014 werd door middel van de financiële discipline, die Europees opgelegd wordt, 1,302214% op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro afgehouden.
Dat bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd niet volledig gebruikt waardoor het teveel door de lidstaten opnieuw kan verdeeld worden aan de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2015.

eind oktober 2016: betaling voorschot (70%) van de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers
eind november 2016: betaling voorschot (70%) van de premie voor vergroening en van de zoogkoeienpremie voor alle kalvingen van 1 januari 2016 t.e.m. 30 juni 2016
eind december 2016: betaling eerste saldo van 90% (nog 20% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening voor de landbouwers vrijgesteld van de vergroeningsverplichtingen en de zoogkoeienpremie voor alle kalvingen van 1 januari 2016 t.e.m. 30 juni 2016
eind februari 2017: betaling saldo (100%) van de gekoppelde premie voor de productie van vleeskalveren voor alle geslachte kalveren van 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2016
eind maart 2017: betaling resterende saldo (nog 10% wordt uitbetaald) van de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers, het saldo (30%) van de premie voor vergroening voor de landbouwers niet vrijgesteld van de vergroeningsverplichtingen en het resterend saldo (10%) van de premie voor vergroening voor de landbouwers vrijgesteld van de vergroeningsverplichtingen
eind april 2017: betaling resterende saldo van de zoogkoeienpremie (alle kalvingen voor het hele kalenderjaar 2016) en het volledige steunbedrag van de agromilieumaatregelen

 

Alhoewel de landbouwadministratie alles in het werk stelt en er naar streeft om de geplande betalingstijdstippen maximaal te respecteren, is een afwijking van enkele dagen ten opzichte van de planning mogelijk.