GLB - verzamelaanvraag 2017 - belangrijke data.

Vrijdag 21 april is de uiterste datum waarop tot middernacht de verzamelaanvraag campagne 2017 ingediend kan worden. Elke werkdag dat later ingediend wordt, betekent een premieverlies van 1% en dat tot 16 mei. Indienen na deze datum, betekent dat de landbouwer geen steun meer kan ontvangen in 2017. Let op: 21 april valt op een vrijdag. Voor het laattijdig indienen op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt het kortingspercentage van de werkdag erop toegepast. Voor indienen op zaterdag 22 of zondag 23 april, zal dus 1% kortingspercentage toegepast worden.

 

Maar er zijn nog belangrijke data in campagne 2017 waar het best rekening mee gehouden wordt. We zetten deze graag nog eens op een rij. Al deze data en meer, zijn ook terug te vinden in de agenda op de website van het Departement Landbouw en Visserij onder www.vlaanderen.be/landbouw/agenda.

 

Uiterste datum

Wat

21/04

Laatste dag om verzamelaanvraag -  oogst 2017 in te dienen.

 

Laatste dag om als (jonge) starter bijkomende betalingsrechten aan te vragen uit de reserve.

 

Laatste dag om betalingsrechten over te dragen.

 

Uiterste indieningsdatum voor bezwaarschriften erosie.

16/05

Uiterste datum voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag. Indienen na 16/05 betekent geen uitbetaling van premies voor deze campagne.

31/05

Laatste dag om wijzigingen aan de verzamelaanvraag - oogst 2017 in te dienen. Dit geldt ook voor het activeren van ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening.

Opgelet! Op 1 juni verandert het volmachtensysteem. Het e-loket moet daaraan aangepast worden, waardoor het op 30 en 31 mei niet mogelijk zal zijn volmachten elektronisch aan te vragen!

Laatste dag om uw vlinderbloemige in te zaaien bij het uitvoeren van de agromilieumaatregel 'Teelt van vlinderbloemigen'.

1/07

Einde behoud van de zuivere teelt van voedererwten, tuin- of veldbonen ingezaaid als EAG en/of voor de uitvoering van de VLIF-maatregel.

30/07 - 15/09

Inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry).

31/08

Laatste dag om groenbedekkers als EAG in te zaaien in de landbouwstreek Polders en Duinen.

30/09

Laatste dag om groenbedekkers als EAG in te zaaien in de landbouwstreek Leemstreek, Zandleem en andere streken.

2/10 – 30/11

Indienen aanvraag voor een nieuwe agromilieuverbintenis met startjaar 2018 of voor een verhoging van verbintenisoppervlakte/-aantal van uw lopende verbintenis vanaf 2018.

2/10 – 15/12

Deelname bevestigen voor de premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2018.

Deelname bevestigen voor de premie voor het produceren van vleeskalveren 2018.

2/10 – 30/11

Overdragen van premierechten zonder volledige bedrijfsovername i.k.v. premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Indienen aanvraag voor gratis rechten uit de reserve i.k.v. premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

15/10

Einde behoud stikstofbindend /vlinderbloemig gewas, ingezaaid als ecologisch aandachtsgebied (EAG) / teelt van vlinderbloemigen, in de landbouwstreek Polders en Duinen.

31/10

Laatste dag om niet-premieverhogende wijzigingen in te dienen aan de verzamelaanvraag - oogst 2017.

31/12

Laatste dag voor het indienen van wijzigingen voor de registratie van de nateelt (andere dan EAG-groenbedekker).

Laatste dag voor het melden van inscharingspercelen in het kader van de premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de agromilieuverbintenissen voor behoud lokale rundvee- en schapenrassen.