Mestbank - bedrijfsdoorlichting - knipperlicht - regressie vleesvarkens.

De cel Bedrijfsdoorlichting van de Mestbank wil jaarlijks 750 bedrijfsdoorlichtingen doorvoeren. De selectie van deze bedrijven gebeurt op basis van een risico-analyse, de parameters die daarvoor gebruikt worden kunnen jaarlijks wijzigen.

In de toekomst mag verwacht worden dat de Mestbank onrealistische uitscheidingscijfers voor vleesvarkens van 20-110 kg als parameter mee zal nemen in de risico-analyse.

Voor productiejaar 2015 bedraagt de gemiddelde regressie van vleesvarkens 10,1 kg N/dier en 3,8 kg P2O5/dier. 90% van alle exploitaties heeft een regressie van minder dan 11,3 kg N/dier en 4,4 kg P2O5/dier. 10% van alle exploitaties heeft een regressie van minder dan 8,9 kg N/dier en 3,2 kg P2O5/dier. Vooral de lagere regressiewaarden trekken de aandacht van de Mestbank. Of, zoals dit verwoord wordt in het laatste Mestrapport van de mestbank :

 ‘Uit bovenstaande oefening blijkt dat de uitscheidingscijfers van mestvarkens op regressie heel variabel zijn. Bij zeer lage uitscheidingscijfers is verder onderzoek nodig om na te gaan of deze al dan niet realistisch haalbaar zijn. Als deze uitscheidingscijfers realistisch haalbaar zijn, betekent dit een potentiële milieuwinst. In dit geval zou de Mestbank nog meer bedrijven moeten stimuleren om ook een lagere uitscheiding te realiseren. Als uit het onderzoek anderzijds zou blijken dat in bepaalde gevallen deze uitscheidingscijfers onrealistisch laag zijn, is het de taak van de Mestbank om deze onrealistische cijfers aan te pakken.’

Regressiecijfers - andere varkens 20-110 kg - PJ 2015

                              kg N/dier

                                                         P2O5/dier

Gemiddelde

                                10,1

                                                                  3,8

Gewogen gemiddelde

                                10,1

                                                                   3,7

Mediaan

                                10,0

                                                                         3,7

10-percentiel

                                 8,9

                                                                          3,2

90-percentiel

                                 11,3

                                                                           4,4