Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductie- tweede periode.

De steun voor de melkveehouders die ingeschreven hebben voor de tweede verminderingsperiode van de crisismaatregel ‘Vermindering van de melkproductie’ en een geldige betalingsaanvraag hebben ingediend, wordt op 27 april 2017 uitbetaald.

 

Op 27 april 2017 wordt aan de landbouwers die een betalingsaanvraag hebben ingediend voor de tweede verminderingsperiode – november, december 2016 en januari 2017 – de crisissteun uitbetaald voor de werkelijke verminderde hoeveelheid melk, beperkt tot de toegekende vermindering in de steunaanvraag. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Het bedrag per kg melk dat minder geproduceerd werd, is door een Europese bepaling vastgesteld op € 0,14.

 

Aan landbouwers die in de verminderingsperiode tussen 50% en 80% van de toegekende vermindering uit de steunaanvraag hebben gerealiseerd, wordt 80% van het steunbedrag per kg melk uitbetaald. Voor landbouwers die tussen 20% en 50% van de toegekende vermindering hebben gerealiseerd, wordt 50% van het steunbedrag per kg uitbetaald. Aan landbouwers die in de verminderingsperiode minder dan 20% van de toegekende vermindering hebben gerealiseerd, wordt geen steun uitbetaald.

De steun wordt enkel betaald aan de landbouwers die ten laatste op 17 maart 2017 een betalingsaanvraag hebben ingediend via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Laattijdige betalingsaanvragen komen niet in aanmerking voor de steun.

 

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van mei is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij.

 

Indien de landbouwer niet akkoord is met de uitbetaling, dan kan hij binnen de 30 kalenderdagen vanaf de uitbetaaldatum een bezwaar indienen bij de bevoegde buitendienst van de afdeling Inkomenssteun van het Departement van Landbouw en Visserij. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en eventueel vergezeld van nodige bewijsstukken.

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers steeds contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.