Volmachtensysteem wordt vereenvoudigd

Op 1 juni 2017 werd het volmachtensysteem binnen het Departement Landbouw en Visserij vereenvoudigd. Enerzijds werd het aantal types volmachten beperkt. Anderzijds worden volmachten bruikbaar voor alle soorten aanvragen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Waar er vroeger vier types volmachten bestonden, werd dit teruggebracht tot twee types:

 

- Raadplegen van een volmacht

Met deze volmacht geeft de volmachtgever inzagerecht in alle historische, huidige en toekomstige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De volmachthouder kan echter zelf geen aanvragen indienen.

 

- Beheren van een volmacht

Met deze volmacht geeft de volmachtgever een volmacht voor het indienen en wijzigen van alle huidige en toekomstige aanvragen, alsook het automatisch inzagerecht in uw historische, huidige en toekomstige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij.

Het departement wijst erop dat voortaan ook VLIF-aanvragen kunnen worden ingediend met een beheren-volmacht. Vroeger bestond hiervoor een aparte VLIF-volmacht.

 

De bestaande volmachten werden, waar het inhoudelijk en juridisch mogelijk was, automatisch omgezet naar een nieuwe volmacht. Volmachten die niet konden worden omgezet, werden stopgezet. Volmachtgevers en volmachthouders kunnen hun volmachten steeds raadplegen en beheren via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Meer informatie over de volmachten vindt u in de infofiche (zie bijlage) en op de helppagina van het e-loket Landbouw en Visserij.

 

 

Bijlage(n) :
+ infofiche_volmachten_binnen_het_departement_landbo