GLB - Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij .

Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2017

Op 27 april 2018 werd het saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.

 

De premie werd uitbetaald voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben tijdens het kalenderjaar 2017 en is beperkt tot het individueel aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Het totale bedrag van de premie per steungerechtigde zoogkoe is € 160.

Aan de landbouwers met minder dan 14 premiegerechtigde dieren in het kalenderjaar 2017, werd geen saldo uitbetaald.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2016. De laattijdige indiening van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

 

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan € 2.000, wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,388149% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

 

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun in het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

 

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Landbouwers kunnen alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen op de afrekening. In de eerste helft van mei wordt de afrekening op het e-loket van Landbouw en Visserij geplaatst (www.landbouwvlaanderen.be).