GLB - Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2017

Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2017

Op 27 april 2018 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Het gaat om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en schapenrassen, het behoud van genetische diversiteit hoogstamfruitbomen, milieuvriendelijke sierteelt en hectaresteun (omschakeling en voortzetting) voor de biologische productiemethode. Ook de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn uitbetaald.

 

Enkel de landbouwers die in 2017 beschikten over een lopende verbintenis/beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, werden uitbetaald.

 

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. De afrekening wordt in de eerste helft van mei op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij geplaatst (www.landbouwvlaanderen.be).

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.