Mestbank - bemesten na de oogst.

Wat en hoeveel mag ik nog bemesten na de oogst? Is een veel gestelde vraag deze week…

 

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een reeks factoren: met welk type meststof, is het een perceel van een focusbedrijf of van een niet-focusbedrijf, is er een nateelt, welke type grond.

 

Een volledig overzicht van de uitrijregeling vind je in het bijgevoegd document van de Mestbank. Voor varkensmengmest, rundveemengmest en effluenten met een lage N-inhoud staat hierna beschreven hoeveel een landbouwer mag voeren na de oogst van de hoofdteelt.

 

Varkensmengmest en rundveemengmest

Voor varkensmengmest en rundveemengmest kan je na de oogst nog bemesten in volgende omstandigheden:

 

- Een perceel van een focusbedrijf mag men na de oogst van de hoofd­teelt bemesten als voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

-         op andere dan zware kleigronden tot en met 15 augustus als er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid.

-         op zware kleigronden tot en met 31 augustus als er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid.

 

Vanaf 1 september tot en met 15 oktober mag men enkel niet-derogatiepercelen in zware kleigronden bemesten mits voldaan aan aantal voorwaarden (zie overzicht). Andere dan zware kleigronden mogen vanaf 16 augustus niet meer bemest worden.

 

- Een perceel van een niet-focusbedrijf mag men na de oogst van de hoofd­teelt tot en met 31 augustus bemesten als voldaan is één van de volgende voorwaarden:

-         op andere dan zware kleigronden

o   uiterlijk op 31 juli is een nateelt ingezaaid.

o   na de oogst van de hoofdteelt na 31 juli en uiterlijk op 31 augustus is een vanggewas of specifie­ke teelt ingezaaid, de maximale dosis is dan 36 kg werkzame N/ha (= 60 kg dierlijke N/ha).

 

Vanaf 1 september mag men zowel derogatiepercelen als niet-derogatiepercelen niet meer bemesten.

 

-         op zware kleigronden

o   uiterlijk op 31 augustus is een nateelt ingezaaid.

o   bij bemesting na 16 augustus moet de nateelt binnen 14 dagen na bemesting ingezaaid worden.

 

Vanaf 1 september tot en met 15 oktober mogen enkel niet-derogatiepercelen bemest worden mits voldaan is aan aantal voorwaarden (zie overzicht).

 

Effluent met attest lage N-inhoud

Effluenten met een attest van lage N-inhoud mag men na de oogst van de hoofdteelt nog voeren als voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

 

-   Een perceel van een focusbedrijf, zowel zware kleigronden als andere gronden, mag men tot en met 15 augustus bemesten indien voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

-         uiterlijk op 31 juli is een nateelt ingezaaid.

-         uiterlijk 15 augustus is een specifieke teelt ingezaaid.

 

Vanaf 16 augustus tot en met 31 augustus kan gevoerd worden mits voldaan aan aantal voorwaarden (zie laatste blz van bijlage). Vanaf 1 september tot en met 15 november kan dat enkel nog op niet-derogatiepercelen.

 

-   Een perceel van een niet-focusbedrijf, zowel zware kleigronden als andere gronden, mag men tot en met 31 augustus bemesten indien voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

-         uiterlijk op 31 juli is een nateelt ingezaaid.

-         uiterlijk op 31 augustus is een specifieke teelt ingezaaid.

-         na de oogst van de hoofdteelt na 31 juli en uiterlijk 31 augustus is een vanggewas ingezaaid, in dat geval mag er nog maximaal 36 kg werkzame N/ha  toegediend worden.

 

Vanaf 1 september tot en met 15 november kan men niet-derogatiepercelen, zowel op zware kleigronden als andere gronden, bemesten mits voldaan aan aantal voorwaarden (zie laatste blz van bijlage).

 

Bijlage(n) :
+ Schema_uitrijregeling.pdf