Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie campagne 2011

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij,  afdeling Markt- en Inkomensbeheer deelt mee dat op 30 mei 2012 het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2011 wordt uitbetaald.
De landbouwers die hun aanvraag voor de zoogkoeienpremie vóór 1 augustus 2011 op papier ingediend hebben,  ontvingen op 30 november 2011 een voorschot van 80% van de totale premie van 250, 00 euro per premiewaardig rund.
De landbouwers die hun aanvraag voor de zoogkoeienpremie vóór 1 september 2011 via het e-loket ingediend hebben,  ontvingen op 31 oktober 2011 een voorschot van 80% van de totale premie van 250, 00 euro per premiewaardig rund.
Het saldo bedraagt bijgevolg 20%.

Regels

Net zoals voor vorige campagnes wordt het budgettaire plafond voor de zoogkoeienpremie,  dat op Europees niveau is vastgesteld,  nipt overschreden. Wanneer het plafond wordt overschreden,  moet een korting op de uitbetaalde premie worden toegepast. Het premiebedrag per dier wordt met 0, 4% (of 1, 00 EUR) verminderd,  wat dezelfde korting is als voor de campagne 2010.
De zoogkoeienpremie bedraagt 249 eur (250, 00 EUR x 0, 996) per premiegerechtigd dier.
Bij de betaling wordt verder rekening gehouden met:
• de uitbetaalde voorschotten;
• de modulatieheffing;
• eventuele kortingen voor het niet naleven van de premievoorwaarden;
• eventuele kortingen voor laattijdige indiening van de premieaanvraag;
• eventuele kortingen voor de onvolledige aangifte van gronden;
• eventuele kortingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

Deze premies worden uitbetaald door middel van een overschrijving op het bankrekeningnummer zoals geregistreerd in het identificatiebestand van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
Vanaf half juni kan de afrekening met de details in verband met de berekening op het e-loket worden geraadpleegd.
Voor verdere informatie en eventuele vragen kan u steeds contact opnemen met uw buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij,  afdeling Markt- en Inkomensbeheer (MIB).