Uitbetaling beheerovereenkomsten.

VLM betaalde eind juni vergoedingen beheerovereenkomsten uit
Landbouwers die in 2011 hun bestaande beheerovereenkomst met de VLM verlengd hebben tot 31 december en een nieuwe beheerovereenkomst sloten op 1 januari 2012, kregen samen op 27 juni ongeveer 390.400 euro uitbetaald.
Met de vergoedingen voor de verlenging van beheerovereenkomsten tot 31 december 2011, ondersteunt de Vlaamse overheid landbouwers die investeren in een continu agrarisch natuurbeheer en een leefbaar platteland.

In totaal ontvingen 533 landbouwers een vergoeding voor de verlenging van één of meerdere beheerovereenkomsten tot 31 december 2011. Die vergoedingen zijn volledig ten laste van Vlaanderen.

Het grootste deel van de vergoedingen gaat naar de beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer. 313 Landbouwers ontvingen samen ruim 302.700 euro. Voor de beheerovereenkomst erosiebestrijding ontvingen 177 landbouwers samen ruim 64.570 euro. 113

Landbouwers kregen een vergoeding voor het aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen, samen ontvingen ze bijna 11.500 euro. Voor het natuurvriendelijk beheren van akkers en graslanden ontvingen 12 landbouwers ongeveer 6.300 euro en voor het beschermen van weidevogels werd ongeveer 5.400 euro uitbetaald aan 11 landbouwers.