Aankoop melkquotum leveringen uit het quotumfonds indienen via het e-loket.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de melkveehouders te informeren over de indiening van hun aanvraag om quotum leveringen aan te kopen uit het quotumfonds. Indienen kan vanaf 1 oktober 2012 tot en met 30 november 2012. Ook worden de voorwaarden opgesomd waaraan de landbouwer moet voldoen om als starter voor het quotumfonds in aanmerking te komen.

Indienen via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be
De aanvraag, om quotum te verkrijgen uit het quotumfonds, kan vanaf dit jaar enkel elektronisch ingediend worden op het e-loket. U logt hiervoor aan op de website www.landbouwvlaanderen.be. Om uw aanvraag in te dienen heeft u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) nodig.

Hulp nodig?
Als u vragen hebt over het e-loket of over de aanvraag zelf, kunt u terecht bij de infolijn van het e-loket. U vindt de nummers van de infolijn van elke buitendienst onderaan. U kunt ze ook terugvinden op de contactpagina van het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be.
Als u de aanvraag niet zelf elektronisch kunt indienen, kunt u een mandaat (volmacht) geven om uw aanvraag in te dienen via het e-loket.

Algemene richtlijnen en voorwaarden
De aanvraag om melkquotum leveringen te verkrijgen, kan worden ingediend vanaf 1 oktober 2012 tot en met 30 november 2012. De voorwaarden waaraan u als landbouwer moet voldoen, zijn opgenomen in de toelichting op de website www.vlaanderen.be/melk/quotumfonds.
U bent verplicht een hoeveelheid in te vullen die u maximaal wenst te verkrijgen.
Bij de herverdeling van de liters uit het quotumfonds krijgen de jonge starters een hoeveelheid die viermaal de hoeveelheid is die herverdeeld wordt aan de andere landbouwers. Om als 'jonge starter' in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:
• de landbouwer moet jonger zijn dan 40 jaar op 1 april 2013;
• de landbouwer moet zich door een bedrijfsovername of -oprichting daadwerkelijk voor de eerste keer hebben geïnstalleerd tijdens het lopende tijdvak (2012-2013) of tijdens één van de zes voorgaande tijdvakken. De overname of oprichting kan dus ten vroegste zijn ingegaan op 1 april 2006, ongeacht het tijdvak waarin het overnamedossier werd ingediend. Aan deze eerste installatie zijn nog specifieke voorwaarden verbonden die terug te vinden zijn op de website www.vlaanderen.be/melk/quotumfonds.
Voor alle bijkomende informatie betreffende uw aanvraag kunt u terecht bij de infolijn van het e-loket van uw buitendienst.