Mestbank: voortgangsrapport 2012.

Jaarlijks maakt de Mestbank een Voortgangsrapport op. Daarmee informeert ze de Vlaamse minister van Leefmilieu over de stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het Voortgangsrapport 2012 presenteert de evolutie van de kwaliteit van water, bodem en lucht en biedt een overzicht van de opvolging van de regelgeving door de Mestbank.

Uit de jongste cijfers van het Voortgangsrapport van de Mestbank blijkt dat voor het vierde jaar op rij de mestbalans in evenwicht is, maar dat in sommige regio’s van Vlaanderen het mestprobleem nog niet van de baan is.

Het Voortgangsrapport toont aan dat de gunstige evolutie van de waterkwaliteit die zich de voorbije jaren duidelijk had ingezet, nu stagneert voor het oppervlaktewater. Op Vlaams niveau overschrijdt nog steeds 28 % van de MAP-meetpunten de toegelaten norm van 50 mg/l nitraat. Dat is zo voor het tweede jaar op rij.

Het rapport kun je dowloaden via VLM-site.