Groepshuisvesting zeugen - veel gestelde vragen.

Als bijlage een lijst met veel gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden in kader van de verplichte groepshuisvesting voor zeugen.

Meer informatie is beschikbaar op volgende website http://www.varkensloket.be/

Bijlage(n) :
+ veelgestelde vragen groepshuisvesting.pdf