Mestbank - kaart focusgebieden 2013.

Als bijlage vind je een overzichtskaart met de focusgebieden die gelden voor 2013.

Kaarten per provincie kan je downloaden via de volgende link:

http://www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/kwetsbare_gebieden/Focusgebieden/Pages/default.aspx

Bijlage(n) :
+ KAARTFOCUSGEBIED.pdf