12.03.2020

Nieuwe website

Beste klant vanaf vandaag kunt u terecht op onze nieuwe website www.leievoeders-cibus.be Best google chrome downloaden ...

Lees volledig artikel >

12.12.2019

Persbericht Leievoeders

...

Lees volledig artikel >

19.02.2019

Hoe bemesten in 2019?

De VLM roept de landbouwers bij de start van het bemestingsseizoen op om doordacht te bemesten: met de juiste mestsoort en de juiste bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip (het zogenaamde ‘4J’ principe). Uit het mestrapport blijkt dat het tijdstip van bemesten voor verbetering vatbaar is. Het begin van de uitrijperiode is voor veel teelten niet het......

Lees volledig artikel >

25.01.2019

Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen kan tot 28 februari 2019

  De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. De uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers worden daarom verzocht hun tegemoetkomingsaanvraag nu in te dienen, voor zover zij dit nog niet hebben gedaan.   U kunt de aanvraag......

Lees volledig artikel >

16.01.2019

VLM - e-loket beheerovereenkomsten.

Beheerovereenkomsten gaan online met e-loket beheerovereenkomsten Landbouwers die hun beheerovereenkomsten willen raadplegen, een nieuwe beheerovereenkomst willen aanvragen, of een wijziging aan een bestaande beheerovereenkomst wensen, kunnen dat vanaf nu ook online doen via het e-loket beheerovereenkomsten.   Online dienstverlening beheerovereenkomsten Aanvullend op de bestaande......

Lees volledig artikel >

02.01.2019

Mestbank - aangifte PJ 2018

De aangifte voor 2018 is vanaf 7 januari 2019 beschikbaar op het Mestbankloket en kan tot en met 15 maart 2019 ingediend worden.   Mestbankaangifte: praktisch Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te......

Lees volledig artikel >

02.01.2019

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling...

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2018 Op 20 december 2018 verricht het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun......

Lees volledig artikel >

27.12.2018

Veevoederbedrijf Leievoeders nv neemt Cibus nv over.

Leievoeders versterkt haar positie op de Belgische markt PERSBERICHT. Waregem, 27 december 2018. Veevoederbedrijf Leievoeders nv uit Waregem neemt de activiteiten van Cibus nv uit Poperinge over, dat ook vestigingen heeft in Ieper en Roeselare, onder voorbehoud van goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit. Daarmee versterkt Leievoeders haar positie op de Belgische markt van......

Lees volledig artikel >

20.12.2018

GLB - bijkomende uitbetalingen - campagne 2018.

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2018 Op 20 december 2018 verricht het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun......

Lees volledig artikel >

05.12.2018

GLB - Uitbetaling voorschot premie .

Uitbetaling voorschot premie voor 'behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij' en 'vergroening' campagne 2018 Op 30 november 2018 werd het voorschot van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk enkele dagen......

Lees volledig artikel >

28.11.2018

Mestbank - burenregeling, inscharing en volmacht

Burenregeling, inscharing en volmacht - aanvraag vanaf 2019 enkel online via Mestbankloket De gekende standaardformulieren voor de aanvraag van een volmacht voor het mestbankloket, burenregeling of inscharing verdwijnen op 1 januari 2019 definitief. Een volmacht voor het mestbankloket, burenregeling of inscharing kan men dan enkel nog via het Mestbankloket aanvragen.   Volmacht......

Lees volledig artikel >

28.11.2018

Impact gemeentelijke fusies bij het Departement Landbouw en Visserij.

Vanaf 1 januari 2019 telt Vlaanderen zeven nieuwe fusiegemeenten en wijzigt een districtsgrens in Antwerpen. Bent u inwoner van een nieuwe fusiegemeente of oefent u er landbouwactiviteiten uit? Het Departement Landbouw en Visserij voorziet in een automatische omschakeling naar de nieuwe adressen. U moet hiervoor zelf niets doen.   Aangezien de fusies zich steeds voordoen binnen......

Lees volledig artikel >

28.11.2018

GLB - aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien.

GLB - aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien - aanvraag voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve Aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien en voor gratis premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen tot 30 november 2018 De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een overdracht van premierechten voor zoogkoeien zonder een......

Lees volledig artikel >

16.11.2018

Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp.

Uiterste indieningsdatum = 28 februari 2019 Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28 februari 2019 Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van de uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers kunnen dus nu hun tegemoetkomingsaanvraag indienen. De uiterste......

Lees volledig artikel >

29.10.2018

De uiterste datum voor wisselen van percelen met EAG groenbedekker .

 Verzamelaanvraag - uiterlijk 31 oktober EAG groenbedekker wijzigen in zandleemstreek Ter herinnering: de uiterste datum voor wisselen van percelen met EAG groenbedekker in de Zandleemstreek en andere streken dan Polders, Duinen en Leemstreek is 31 oktober 2018.   Wanneer je percelen met EAG groenbedekker wisselt, zorg er zeker voor dat je de nateeltcode schrapt op het perceel......

Lees volledig artikel >

26.10.2018

Droogte van 2018 erkend als landbouwramp.

Op voorstel de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 26 oktober 2016, de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 erkend als landbouwramp.   Voor een erkenning als landbouwramp door de Vlaamse regering moeten twee wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Het weersfenomeen moet een uitzonderlijk karakter hebben én moet omvangrijke......

Lees volledig artikel >

09.10.2018

Mestbank - teeltvrije zone - geen grondbewerkingen in najaar.

Voer ook dit najaar geen grondbewerkingen uit op de teeltvrije zone 02 oktober 2018   Houdt u ook dit najaar rekening met de wetgeving rond de teeltvrije zone? Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op......

Lees volledig artikel >

04.10.2018

GLB - Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2018.

Aanvragen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk tot uiterlijk 30 november 2018 Landbouwers die in 2019 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) . Deze verplichte voorafgaande aanvraag is enkel mogelijk tussen 1 oktober en uiterlijk 30 november......

Lees volledig artikel >

28.09.2018

Bioveiligheid op uw bedrijf.

In de veehouderij doken de afgelopen jaren verschillende besmettelijke dierziekten op, denk maar aan de recente uitbraken van Newcastle Disease (NCD of pseudovogelpest) in de pluimveesector of Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. En laten we ook de permanente dreiging van vogelgriep niet vergeten. De dreiging komt vaak van buitenaf. Toch kunnen ook bínnen het bedrijf......

Lees volledig artikel >

20.09.2018

Droogtemaatregelen: Europese Commissie.

Droogtemaatregelen: Europese Commissie voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers (EAG) Door de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens de voorbije zomer kampen heel wat landbouwers met een tekort aan veevoeder. Om hieraan tegemoet te komen, versoepelt de Europese Commissie de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen.   Het......

Lees volledig artikel >

20.09.2018

Mestbank - nitraatresiducampagne 2018 - belangrijke data

De nitraatresiducampagne voor 2018 gaat binnenkort weer van start. Op het Mestbankloket kan elke landbouwer nakijken of er op hun bedrijf percelen zijn geselecteerd. Log daarvoor in op het Mestbankloket, kies vervolgens voor de rubriek ‘Staalnames’, ‘Bodem’, ‘Nitraatresidu’ en klik op ‘Geselecteerde percelen’ voor 2018. De landbouwers bij wie......

Lees volledig artikel >

28.08.2018

Mestbank - Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten.

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd tot 10 september 2018 27 augustus 2018 Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. Daarom verlengt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de uiterste inzaaidatum voor......

Lees volledig artikel >

24.07.2018

Gevolgen droogte voor de agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten.

Door de droge weersomstandigheden van de laatste weken wordt het voor sommige landbouwers moeilijk om de voorwaarden van hun agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten na te leven ; zeker als de droogte blijft aanhouden. Landbouwers hebben heel wat vragen over de mogelijke gevolgen voor de diverse steunmaatregelen. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij......

Lees volledig artikel >

19.07.2018

Dierwelzijn - beoordeling exploratief gedrag van varkens verplicht vanaf 1 september 2018.

In kader van dierwelzijn heeft elke varkenshouder een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen. Deze verplichtingen worden in de bijgevoegde checklist voor de varkenshouder opgelijst. Eén van de meest vastgestelde overtredingen bij controle heeft te maken met het verrijkings- of afleidingsmateriaal dat niet voldoet aan de vooropgestelde criteria. Zo moeten de varkens voldoende......

Lees volledig artikel >

19.07.2018

Mestbank - bemesten na de oogst.

Wat en hoeveel mag ik nog bemesten na de oogst? Is een veel gestelde vraag deze week…   Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een reeks factoren: met welk type meststof, is het een perceel van een focusbedrijf of van een niet-focusbedrijf, is er een nateelt, welke type grond.   Een volledig overzicht van de uitrijregeling vind je in het bijgevoegd document van......

Lees volledig artikel >

18.07.2018

Mestbank - verplichte N-analyse met bemestingsadvies.

Groenten van groep I of II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen vallen onder de reglementering in verband met de verplichte stikstofanalyses en bemestingsadviezen. Indien men dit jaar niet de nodige analyses laat uitvoeren, dan wordt de stikstofbemestingsnorm in 2019 verlaagd voor de percelen waarop groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen worden......

Lees volledig artikel >

31.05.2018

Mestbank - MVC

Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2018 Een overzicht met de uiterste data voor het tijdig overdragen van mestverwerkingscertifikaten (MVC’s) in 2018.   ...

Lees volledig artikel >

25.05.2018

Mestbank - derogatie - neem tijdig bodemstalen.

Eén van de na te leven voorwaarden voor derogatie is het nemen van bodemstalen. Een aantal van deze bodemstalen moet uiterlijk op 31 mei 2018 genomen worden (zie onderstaand overzicht). Als bij een terreincontrole blijkt dat de bodemstalen niet beschikbaar zijn, zal de landbouwer in 2019 op alle percelen van het bedrijf geen derogatie kunnen aanvragen. De landbouwer zal deze sanctie......

Lees volledig artikel >

25.05.2018

Donderdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag.

Donderdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.   Donderdag 31 mei is ook de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG) dat meetelt voor vergroening, wordt......

Lees volledig artikel >

03.05.2018

GLB - Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2017

Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2017 Op 27 april 2018 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Het gaat om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en......

Lees volledig artikel >

03.05.2018

GLB - Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2017

Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2017 Op 27 april 2018 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Het gaat om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en......

Lees volledig artikel >

03.05.2018

GLB - Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij .

Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2017 Op 27 april 2018 werd het saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.   De premie werd uitbetaald voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben......

Lees volledig artikel >

09.04.2018

Uitbetaling saldo basisbetaling, premie.

Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en herverdelingspremie campagne 2017 Op 29 maart 2018 heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd.   Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers Het saldo van 10% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de......

Lees volledig artikel >

07.03.2018

Verzamelaanvraag 2018 - wijzigingen vergroening.

Wijzigingen aan de vergroening vanaf 2018 Vanaf de campagne 2018 zijn er enkele belangrijke wijzigingen aan de vergroeningsvereisten gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebied (EAG). De belangrijkste wijzigingen worden hieronder opgesomd. Alle wijzigingen zijn ook gebundeld in de fiche ‘Nieuw in de verzamelaanvraag 2018’ op de......

Lees volledig artikel >

27.02.2018

Mestbank - Mest uitrijden op bevroren ondergrond is verboden.

Mest uitrijden op bevroren ondergrond is verboden Koning Winter heeft beslist om vrij laat toe te slaan. Ondanks dat het reguliere uitrijseizoen op 16 februari is gestart, mogen geen meststoffen op bevroren ondergrond worden gespreid.   De Mestbank wil de landbouwers er dan ook aan herinneren dat het uitspreiden van meststoffen op bevroren ondergrond strikt verboden is. Het spreekt......

Lees volledig artikel >

21.02.2018

Mestbank - Focusgebied 2018 - overzichtskaart Vlaanderen.

-        Voor 2018 werd 238.168 ha van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. Daarvan ligt 29.805 ha landbouwgrond in gebieden die in 2018 voor het eerst afgebakend worden als focusgebied. -        Een landbouwareaal van 14.750 ha lag in 2017 nog in focusgebied maar dit jaar niet meer. Die gebieden hebben de bonus die......

Lees volledig artikel >

21.02.2018

Mestbank - status focusbedrijf 2018.

Status focusbedrijf 2018 staat op het Mestbankloket De landbouwers kunnen sinds 22 januari 2018 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op het vlak van bemesting. Een bedrijf wordt beschouwd als focusbedrijf door zijn ligging in focusgebied of door de evaluatie van......

Lees volledig artikel >

04.01.2018

Mestbank - brochure 'Normen en Richtwaarden 2018'.

 Hierbij de brochure ‘Normen en Richtwaarden 2018’ van de Mestbank met de nieuwe forfaitaire mestsamenstellingen die vanaf 2 januari 2018 geldig zijn.   Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor 2018, ...

Lees volledig artikel >

26.12.2017

GLB - Bijkomende uitbetalingen – campagne 2017.

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2017 Op 20 december 2017 verricht het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun......

Lees volledig artikel >

26.12.2017

Staalnemer-verwerker tot februari 2018.

Staalnemer-verwerker blijft mogelijk tot februari 2018   Als vzw De Mestverwerkers hebben we in onderhandeling met de Mestbank vanmorgen bekomen, dat het systeem van staalnemer-verwerker als overgangsmaatregel blijft doorlopen tot 15/02/2018!   We zijn zeer tevreden dat de Mestbank op deze manier tegemoet komt aan de vele vragen en onrust die we van onze leden......

Lees volledig artikel >

19.12.2017

Mestbank - samenstelling mest - wijziging vanaf 1/1/2018 - aandachtspunten.

Ter herinnering !!! - Elke landbouwer moet vóór de eerste vracht mest die men afvoert in 2018 of ten laatste op 15 februari 2018 via het Mestbankloket doorgeven met welk systeem men in 2018 wil werken: forfait of analyses. Is men bijvoorbeeld van plan om op 2 januari 2018 naar de mestverwerking te rijden, dan moet men zijn keuze doorgeven vóór dit transport......

Lees volledig artikel >

12.12.2017

Mestbank - fosfaatklasse - nieuwe werkwijze voor aanvraag vanaf 1/1/2018.

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg 'SNapp'. SNapp is een nieuwe toepassing op......

Lees volledig artikel >

23.11.2017

Mestbank - nitraatresiducampagne 2017 - gevolgen voor 2018.

De nitraatresiducampagne van 2017 is afgelopen. Tijd om de mogelijke gevolgen van deze campagne voor 2018 op een rij te zetten (zie bijlagen). ...

Lees volledig artikel >

13.11.2017

Mestbank - uitrijstop voor meststoffen, opslag vaste dierlijke mest.

Mestbank herinnert aan uitrijstop voor meststoffen en aan regels voor opslag van vaste dierlijke mest De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen ingaat. Ook mag in de periode van 16 november tot en met 15 januari geen vaste dierlijke mest worden opgeslagen op landbouwgrond. In MAP 5 is......

Lees volledig artikel >

02.11.2017

“Uitbetaling voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2017”.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deelt mee dat gisteren, 30 oktober 2017, een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2017 werd uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. De begunstigden zullen deze betalingen binnen enkele dagen zien verschijnen op hun bankrekening. De......

Lees volledig artikel >

03.10.2017

GLB - Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. Overdracht van premierechten voor zoogkoeien Van 2 oktober tot en met 30 november 2017 kunnen premierechten voor zoogkoeien worden overgedragen. Het is de overlater die tijdig een......

Lees volledig artikel >

27.09.2017

Mestbank - nitraatresiducampagne 2017 - belangrijke data.

De nitraatresiducampagne voor 2017 gaat binnenkort weer van start.   Dit betekent dat er opnieuw twee verschillende soorten stalen genomen zullen worden. Op het overzicht met de geselecteerde percelen van de Mestbank staat bovenaan rechts in rode letters vermeld over welk soort staal het gaat: -        controlestalen in opdracht van de......

Lees volledig artikel >

22.09.2017

Mestbank - Nitraatresiducampagne 2017.

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november. De betrokken landbouwers krijgen hierover midden september een e-mail of brief.  Omdat de e-mail of brief mogelijk niet wordt gezien, vraagt de Mestbank aan alle landbouwers om op......

Lees volledig artikel >

07.09.2017

GLB - EAG - mengsel van groenbedekkers tijdig inzaaien.

Zaai mengsel van groenbedekkers voor vergroening tijdig in Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum. Het Departement Landbouw en Visserij......

Lees volledig artikel >

07.09.2017

Mestbank - fosfaatanalyse - update.

Hierbij een korte update in verband met de fosfaatanalyse voor de klasse-indeling van de percelen:   Analyses snel indienen is de boodschap De Mestbank verwerkt alle fosfaatanalyses die ze ten laatste op 1 oktober 2017 ontvangt. Voor de later ingediende analyses geeft de mestbank geen garantie op verwerking. Fosfaatanalyses die de Mestbank niet meer kan verwerken in 2017 treden pas......

Lees volledig artikel >

07.09.2017

Steunmaatregelen als gevolg van de Fipronilcrisis.

  De ondernemingen die door de Fipronilcrisis van augustus 2017 tijdelijke financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. ​​ Welke steunmaatregelen? De FOD Financiën kan uw onderneming helpen met maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw: -       ......

Lees volledig artikel >

03.09.2017

Mestbank - fosfaatanalyse - update

Hierbij een korte update in verband met de fosfaatanalyse voor de klasse-indeling van de percelen: Analyses snel indienen is de boodschap De Mestbank verwerkt alle fosfaatanalyses die ze ten laatste op 1 oktober 2017 ontvangt. Voor de later ingediende analyses geeft de mestbank geen garantie op verwerking. Fosfaatanalyses die de Mestbank niet meer kan verwerken in 2017 treden pas in 2019 in......

Lees volledig artikel >

17.08.2017

: GLB - Oogsten van EAG braakliggend land en groenbedekker toegestaan.

  Oogsten van ecologisch aandachtsgebied braakliggend land en groenbedekker toegestaan Als gevolg van de droogte tijdens dit voorjaar staat de Europese Commissie uitzonderingen toe voor het gebruik van ecologisch aandachtsgebied (EAG) braak. Naast de groenbedekking mag dit jaar ook braak aangewend worden voor productiedoeleinden.   Braakgelegde percelen mogen door de......

Lees volledig artikel >

04.07.2017

Gevolgen van de droge weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplicht

Hoofd- en nateelt in het kader van de basisbetaling, vergroeningspremie en Mestbank Als een hoofdteelt schade geleden heeft maar toch blijft staan op het perceel, moet de landbouwer niets veranderen aan zijn verzamelaanvraag. Ook als de initiële hoofdteelt vernield is, niet kon ingezaaid worden of niet opgekomen is en vervangen wordt door een andere hoofdteelt, is de landbouwer niet......

Lees volledig artikel >

04.07.2017

Verzamelaanvraag raadplegen na een eerste administratief nazicht.

NIEUW - Vanaf nu kan je de versie van de Verzamelaanvraag raadplegen na een eerste administratief nazicht In de overzichtslijst van de Verzamelaanvraag krijg je naast je ingediende verzamelaanvraag ook de door de administratie op dat moment weerhouden versie van de Verzamelaanvraag te zien. Het Departement Landbouw en Visserij verifieert immers elke ingediende aanvraag en past waar nodig op......

Lees volledig artikel >

04.07.2017

Volmachtensysteem wordt vereenvoudigd

Op 1 juni 2017 werd het volmachtensysteem binnen het Departement Landbouw en Visserij vereenvoudigd. Enerzijds werd het aantal types volmachten beperkt. Anderzijds worden volmachten bruikbaar voor alle soorten aanvragen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.   Waar er vroeger vier types volmachten bestonden, werd dit teruggebracht tot twee types:   -......

Lees volledig artikel >

16.05.2017

Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2017.

1 juli en 30 september 2017 zijn belangrijke data voor de overdracht van mestverwerkingscertifikaten (MVC’s).   In het hierbij gevoegde document kan u terugvinden wanneer ten laatste de nodige MVC’s op welke MVC-rekening moeten staan.   ...

Lees volledig artikel >

10.05.2017

GLB - Uitbetaling crisissteun voor de rundvee- en schapenhouderij.

De crisissteun voor de melkveehouders, de vleesveehouders en schapenhouders die blijvend grasland aanhouden voor hun dierlijke productie, werd eind april uitbetaald. Eind april werd aan de Vlaamse melkvee-, vleesvee- en schapenhouders éénmalig het voorbehouden bedrag van het Europese en Vlaamse crisisbudget uitbetaald. Deze maatregel ondersteunt de landbouwers in de......

Lees volledig artikel >

04.05.2017

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2017.

Het indienen van de verzamelaanvragen voor de campagne 2017 is vlot verlopen. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij al een eerste analyse maken van de totale aangegeven oppervlakte voor een selectie hoofdteelten. De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2017......

Lees volledig artikel >

04.05.2017

Uitbetaling agromilieumaatregelen & beheerovereenkomsten - campagne 2016.

Eind april 2017 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening. Het gaat om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het......

Lees volledig artikel >

27.04.2017

Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductie- tweede periode.

De steun voor de melkveehouders die ingeschreven hebben voor de tweede verminderingsperiode van de crisismaatregel ‘Vermindering van de melkproductie’ en een geldige betalingsaanvraag hebben ingediend, wordt op 27 april 2017 uitbetaald.   Op 27 april 2017 wordt aan de landbouwers die een betalingsaanvraag hebben ingediend voor de tweede verminderingsperiode –......

Lees volledig artikel >

27.04.2017

GLB - Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie – campagne 2016.

Op 27 april 2017 wordt het saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.   De premie wordt uitbetaald voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben tijdens......

Lees volledig artikel >

25.04.2017

Mestbank - bedrijfsdoorlichting - knipperlicht - regressie vleesvarkens.

De cel Bedrijfsdoorlichting van de Mestbank wil jaarlijks 750 bedrijfsdoorlichtingen doorvoeren. De selectie van deze bedrijven gebeurt op basis van een risico-analyse, de parameters die daarvoor gebruikt worden kunnen jaarlijks wijzigen. In de toekomst mag verwacht worden dat de Mestbank onrealistische uitscheidingscijfers voor vleesvarkens van 20-110 kg als parameter mee zal nemen in de......

Lees volledig artikel >

19.04.2017

GLB - verzamelaanvraag 2017 - belangrijke data.

Vrijdag 21 april is de uiterste datum waarop tot middernacht de verzamelaanvraag campagne 2017 ingediend kan worden. Elke werkdag dat later ingediend wordt, betekent een premieverlies van 1% en dat tot 16 mei. Indienen na deze datum, betekent dat de landbouwer geen steun meer kan ontvangen in 2017. Let op: 21 april valt op een vrijdag. Voor het laattijdig indienen op een zaterdag, zondag of......

Lees volledig artikel >

11.04.2017

Overnames en volmachten i.h.k.v. de verzamelaanvraag voor 14 april 2017 regelen.

Bedrijfsovernames en volmachten moeten tijdig gemeld worden. De uiterste datum om een overname te melden is 14 april 2017. Meldingen van bedrijfsovernames na deze datum zullen tot gevolg hebben dat de verzamelaanvraag niet tijdig ingediend kan worden. Hou er bovendien rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus ook tijdig geregeld worden zodat......

Lees volledig artikel >

11.04.2017

Uitbetaling.

Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en betaling herverdelingspremie campagne 2016 Op 30 maart 2017 worden een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.   Het resterend saldo van 10% van......

Lees volledig artikel >

11.04.2017

Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductie.

De steun voor de melkveehouders die ingeschreven hebben voor de eerste verminderingsperiode van de crisismaatregel ‘Vermindering van de melkproductie’ en een geldige betalingsaanvraag hebben ingediend, wordt op 30 maart 2017 uitbetaald.   Op 30 maart 2017 wordt aan de landbouwers die een betalingsaanvraag hebben ingediend voor de eerste verminderingsperiode – oktober,......

Lees volledig artikel >

11.03.2017

GLB - blijvend grasland

Behoud van blijvend grasland ook in 2017 een verplichting Via het nieuwe GLB werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd in de manier waarop Vlaamse landbouwers moeten voldoen aan de Europese verplichting voor het behoud van het areaal blijvend grasland. Als alle landbouwers een normale economisch optimale bedrijfsvoering hanteren, kan deze collectieve verantwoordelijkheid van de......

Lees volledig artikel >

11.03.2017

Mestbank - status focusbedrijf 2017.

Status focusbedrijf 2017 staat op het Mestbankloket De landbouwers kunnen sinds 24 januari 2017 op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2017 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op het vlak van bemesting. Een bedrijf wordt beschouwd als focusbedrijf door zijn ligging in focusgebied of door de evaluatie van......

Lees volledig artikel >

20.01.2017

Mestbank - toelichting mestbankaangifte.

Als bijlage vindt u de toelichting van de Mestbank bij de aangifte van PJ 2016.   ...

Lees volledig artikel >

20.01.2017

Mestbank - ton mest per ha in 2017.

Als bijlage vindt u vier overzichten met de maximaal te bemesten hoeveelheden dierlijke mest in ton per ha voor 2017. Deze overzichten zijn gemaakt voor de fosfaatklasse I, II, III en IV.   ...

Lees volledig artikel >

10.01.2017

GLB - Crisismaatregel vermindering melkproductie – betalingsaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers eraan herinneren dat de betalingsaanvragen voor de crisismaatregel ‘Vermindering melkproductie’ vanaf 1 januari 2017 kunnen worden ingediend. Landbouwers die een steunaanvraag indienden voor de crisismaatregel ‘Vermindering melkproductie’ en in de voorziene verminderingsperiode de melkproductie op hun bedrijf......

Lees volledig artikel >

19.10.2016

GLB - Terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline.

Op 12 oktober 2016 werd de terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline uitgevoerd. Voor de campagne 2014 werd in het kader van de financiële discipline, die Europees opgelegd wordt, 1,302214% op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro afgehouden. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2015 niet ingezet waardoor de......

Lees volledig artikel >

30.09.2016

GLB - Compensatie voor melkreductie - tweede indienperiode

Compensatie voor melkreductie wordt verlengd. De eerste aanvraagperiode voor melkreductie in de periode oktober, november en december van dit jaar is afgerond.    Het voorziene EU-budget bleek toereikend voor de aangevraagde, te reduceren liters: de Europese enveloppe van 150 miljoen euro liet een compensatie aan 14 cent/kg melk toe voor maximaal 1,07 miljoen ton melk. Dit......

Lees volledig artikel >

30.09.2016

GLB - Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Het Departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden betreffende de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.   Overdracht van premierechten voor zoogkoeien Van 3 oktober tot en met 30 november 2016 kunnen premierechten voor zoogkoeien worden overgedragen. Het is de overlater die tijdig een......

Lees volledig artikel >

28.09.2016

Mestbank - nitraatresiducampagne 2016.

Mestbank - nitraatresiducampagne 2016 - geselecteerde percelen staan op het mestbankloket   De mestbank stuurt geen brieven meer naar de landbouwers met de lijst van geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne van 2016.   Elke landbouwer moet dus zelf asap op het mestbankloket nagaan of er percelen geselecteerd zijn voor de bepaling van het nitraatresidu gedurende......

Lees volledig artikel >

22.09.2016

Planning uitbetalingen rechtstreekse inkomenssteun en agromilieumaatregelen campagne 2016.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, deelt de voorlopige planning mee van de uitbetaling van de verschillende premieregelingen voor de campagne 2016. Deze planning werd opgesteld door de landbouwadministratie, in overleg met de landbouworganisaties, rekening houdend met de Europese wetgeving.   Door de aanhoudende ernst van de marktproblemen in bepaalde......

Lees volledig artikel >

19.09.2016

Mestbank - Nitraatresiducampagne 2016 start op 1 oktober.

Nitraatresiducampagne 2016 start op 1 oktober Ook dit najaar zal tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. De Mestbank maakt de percelen die geselecteerd zijn voor een nitraatresidubepaling vanaf vandaag bekend via het Mestbankloket. Als door de uitzonderlijke weersomstandigheden in 2016 op de geselecteerde percelen de teelt is mislukt, doet......

Lees volledig artikel >

15.09.2016

Mestbank - beheerovereenkomst water of waterkwaliteit - nitraatresidubepaling tussen 1/10 en 15/11/2

Nitraatresidubepaling beheerovereenkomst water (PDPOII) of beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPOIII) Landbouwers die een beheerovereenkomst water of een beheerovereenkomst waterkwaliteit hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 15 november 2016 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.   Nitraatresidubepalingen door erkende......

Lees volledig artikel >

18.07.2016

Mestbank - uitrijden van effluent.

Ter aanvulling  vind je hierbij meer informatie over de uitrijregeling voor effluenten (overzicht uitgewerkt door VCM). In dit overzicht kan je terugvinden of er nu wel dan niet effluent gevoerd mag worden na de oogst en welke voorwaarden er eventueel worden opgelegd.   ...

Lees volledig artikel >

11.07.2016

Uitbetaling campagne 2015.

Uitbetaling basisbetaling, vergroening, jonge landbouwers, herverdelingspremie, zoogkoeien en vleeskalveren campagne 2015 Op 30 juni 2016 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.   Basisbetaling, vergroening en jonge landbouwers Aan de landbouwers......

Lees volledig artikel >

11.07.2016

Mestbank - gedragscode.

De Mestbank heeft een gedragscode uitgewerkt die van toepassing is op alle medewerkers van de Mestbank.   Sinds 1 januari 2016 werkt de Mestbank met een nieuwe organisatiestructuur die is aangepast aan de uitvoering van het vijfde mestactieplan. In die structuur werd een nieuwe entiteit binnen de Mestbank opgericht, de dienst/cel Bedrijfsdoorlichting.  De medewerkers van die......

Lees volledig artikel >

11.07.2016

Mestbank - uitrijden na de oogst.

De uitrijperiode in MAP V is op een zachtst gezegd zeer complex. Ze is afhankelijk van de diverse parameters: ·                 het type meststof ·                 het soort bedrijf (focusbedrijf of......

Lees volledig artikel >

09.06.2016

Verzamelaanvraag 2016 - wijzigen hoofdteelt naar aanleiding van het slechte weer.

Wijziging van de hoofdteelt naar aanleiding van het slechte weer Door de slechte weersomstandigheden is op vele percelen de teelt verloren gegaan. Landbouwers die nog een andere teelt willen inzaaien moeten deze teeltwijziging melden via een wijziging van hun verzamelaanvraag. Een teeltwijziging kan nog na 31 mei. De regels voor wijziging van de hoofdteelt worden hierna nog eens......

Lees volledig artikel >

06.06.2016

Verzamelaanvraag 2016 - overlappingen - procedure vanaf 1 juni.

Tot en met 31 mei kon men op het e-loket wijzigingen aanbrengen aan overlappende percelen om een grafische overlapping op te lossen.   Vanaf 1 juni kan men de overlappende percelen niet meer aanpassen via het e-loket.   De overlapping kan nu nog opgelost worden door: ·        het bijgevoegd formulier asap invullen, ondertekenen en......

Lees volledig artikel >

04.06.2016

Uitbetaling agromilieumaatregelen campagne 2015.

Op 31 mei 2016 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.   Het betreft de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting,......

Lees volledig artikel >

27.05.2016

Dinsdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag.

31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Dit is de datum tot wanneer elke wijziging aan het dossier aanvaard wordt, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.   Deze uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor het oplossen van grafische overlappingen, wijzigingen of toevoegingen van......

Lees volledig artikel >

27.05.2016

Mestbank - vrijstelling status focusbedrijf - aanvragen tot uiterlijk 1 juni 2016.

Een landbouwer die een vrijstelling wil van de status als focusbedrijf voor 2017, kan die aanvragen via het Mestbankloket tot uiterlijk 1 juni 2016. Landbouwers kunnen op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2016 de status focusbedrijf heeft.   ​Een landbouwer die een vrijstelling wil van de status als focusbedrijf voor 2017, kan die aanvragen via het Mestbankloket tot......

Lees volledig artikel >

20.05.2016

Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2016.

De uiterste data voor het overdragen van mestverwerkingscertifikaten (1 juli en 30 september 2016) naderen. In het hierbij gevoegde document kan u terugvinden wanneer ten laatste welke MVC’s op welke MVC-rekening moeten staan.     ...

Lees volledig artikel >

12.05.2016

Verzamelaanvraag 2016 - EAG activeren voor 31 mei 2016!

31 mei is de uiterlijke datum voor het activeren van EAG. EAG die na deze datum geactiveerd worden, worden niet weerhouden voor de berekening van het percentage EAG. Enkel een activering van EAG groenbedekking na 31 mei wordt weerhouden wanneer het een wissel tussen eigen, uiterlijk op 31 mei aangegeven percelen betreft. Er wordt wel geen hogere oppervlakte EAG groenbedekker weerhouden dan op 31......

Lees volledig artikel >

22.04.2016

GLB- erosiebestrijding - keuzepakket bufferstrook.

Samenwerking met een erosiecoördinator of een bedrijfsplanner voor de aanleg van bufferstroken De verplichtingen ter bestrijding van erosie schrijven in een aantal gevallen de aanleg van bufferstroken in samenwerking met een erosiecoördinator of een bedrijfsplanner voor.   De verplichtingen voor erosiebestrijding in het kader van de GLB-randvoorwaarden zijn in 2015 grondig......

Lees volledig artikel >

18.04.2016

Verzamelaanvraag 2016 - Grafische overlappingen van percelen.

Grafische overlappingen van percelen in de verzamelaanvraag Uiterlijk tot 31 mei en vooraleer er controle op de betreffende percelen uitgevoerd is, is het toegestaan dat landbouwers zelf hun overlappingen rechtzetten zonder bijkomende verminderingen van de steunbedragen. Als bij administratieve controle blijkt dat een overlapping nog niet opgelost is, dan kan het dubbel aangeven van percelen......

Lees volledig artikel >

05.04.2016

Overzicht van de uitbetaalde steunbedragen.

Het overzicht van de uitbetaalde steunbedragen voor de basisbetaling, de premie voor vergroening en de premie voor jonge landbouwers is beschikbaar op het e-loket. Het overzicht van uw betalingen is beschikbaar op het e-loket. Ga hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be, klik op 'Uw e-loket' en meld uzelf aan met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Op 30 maart 2016 werden......

Lees volledig artikel >

01.04.2016

GLB - Vlaamse betalingsrechten - definitieve toekenning, reserve, overdracht en verlies.

Het Departement Landbouw en Visserij zet in dit persbericht uit de reeks ‘aandachtspunten bij de verzamelaanvraag 2016’, de belangrijkste aspecten rond de Vlaamse betalingsrechten op een rijtje. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/basisbetaling.   Definitieve Vlaamse betalingsrechten zijn toegekend Half maart zijn de......

Lees volledig artikel >

01.04.2016

GLB - Campagne 2015 - uitbetaling vergroening, basisbetaling en jonge landbouwers.

Uitbetaling vergroening, basisbetaling en jonge landbouwers campagne 2015 Op 30 maart 2016 werden een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.   Naast het resterend saldo van 10% van de basisbetaling (inclusief de rechten uit de reserve) en de premie voor jonge......

Lees volledig artikel >

29.03.2016

Mestbank -overzichtstabel - N chemisch.

Vanaf 2016 is het systeem van werkzame N verplicht. Dit houdt in dat er geen aparte bemestingsnormen meer zijn voor kunstmest. De te doseren hoeveelheid kunstmest moet berekend worden op basis van werkingscoëfficienten waarbij men rekening houdt met de hoeveelheid dierlijke mest die is afgezet en de vorm (mengmest, stalmest).   Als bijlage een overzichtstabel waarbij de......

Lees volledig artikel >

18.03.2016

Verzamelaanvraag 2016 - EAG - groenbedekking.

Wellicht zal groenbedekking in 2016 opnieuw de belangrijkste rol spelen voor het voldoen aan de eis van ecologisch aandachtsgebied. Als bijlage daarom het overzicht met de voorwaarden voor groenbedekking als EAG  (EAG-GB).   Een aantal aandachtspunten zijn hierna opgesomd.   ·      Te gebruiken codes Groenbedekking komt enkel in......

Lees volledig artikel >

18.03.2016

Verzamelaanvraag 2016 - Subsidiabiliteit, teeltcodes en agromilieumaatregelen.

Subsidiabiliteit, teeltcodes en agromilieumaatregelen Met dit derde persbericht in de reeks over belangrijke aandachtspunten bij de verzamelaanvraag 2016, wil het Departement Landbouw en Visserij de aandacht vestigen op enkele belangrijke zaken die opgemerkt werden sinds de start van het nieuwe GLB.   Dit persbericht gaat dieper in op de subsidiabiliteit of steungerechtigdheid van......

Lees volledig artikel >

07.03.2016

Verzamelaanvraag campagne 2016 van start.

Vanaf 24 februari is de verzamelaanvraag 2016 voor land- en tuinbouwers beschikbaar. Ze kunnen de verzamelaanvraag met of zonder begeleiding invullen of via volmacht laten invullen uiterlijk tot en met donderdag 21 april 2016. Volmachten en bedrijfsovernames moeten tijdig gemeld worden. De aanvragen voor rechten uit de Vlaamse reserve en voor de betaling voor jonge landbouwers gebeuren via de......

Lees volledig artikel >

07.03.2016

Verduidelijken verzamelaanvraag campagne 2016.

Nu de nieuwe campagne voor het indienen van de verzamelaanvraag van start gegaan is, zal het Departement Landbouw en Visserij wekelijks een aantal thematische persberichten publiceren. Deze kunnen een belangrijke steun zijn voor de landbouwer bij het invullen van de verzamelaanvraag en nadien bij het naleven van voorwaarden en verplichtingen. De persberichten zullen thema’s zoals......

Lees volledig artikel >

07.03.2016

Uitbetaling van de premie voor de productie van vleeskalveren - campagne 2015.

Op 26 februari 2016 is aan de landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2015 hebben ingediend, een eerste betaling gedaan van de premie voor het produceren van vleeskalveren. Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De betreffende kalveren moeten bovendien afkomstig zijn van......

Lees volledig artikel >

18.02.2016

Mestbank - status bedrijf - voorwaarden

Elke landbouwer kan zijn ‘status bedrijf’ voor 2016 terugvinden op het mestbankloket (zie rubriek ‘Status bedrijf’, kies vervolgens ‘Status’).   Concreet wordt men ingedeeld in één van de volgende categorieën: ·        focusbedrijf door......

Lees volledig artikel >

18.02.2016

Mestbank - focusgebied 2016.

Wanneer 50% van het areaal van een bedrijf in focusgebied ligt, wordt het bedrijf een focusbedrijf door ligging. Voor 2016 gebeurt deze evaluatie als volgt: ·        Voor het areaal wordt gekeken naar de percelen in gebruik op 1 januari 2015, de evaluatie gebeurt dus op basis van de verzamelaanvraag......

Lees volledig artikel >

16.02.2016

GLB - verzamelaanvraag 2016 - onderhoudsmomenten e-loket.

Geplande onderhoudsmomenten voor e-loket tijdens verzamelaanvraag 2016 De tegel “Verzamelaanvraag 2016” zal vanaf 24 februari 2016 beschikbaar zijn.   Net als elke website heeft ook het e-loket op regelmatige tijdstippen nood aan onderhoud. Tijdens deze onderhoudsmomenten is het e-loket niet bruikbaar voor het raadplegen van gegevens en invullen van verzamelaanvragen.......

Lees volledig artikel >

04.02.2016

Mestbank - dierregisters - productiejaar 2016

Informatie ivm Mestbank - dierregisters - productiejaar 2016 Als bijlage vind je de volgende informatie: ·        Dierregister pluimvee: standaardformulier van de Mestbank ·        Dierregister paarden en andere: standaardformulier van de Mestbank ·       ......

Lees volledig artikel >

04.02.2016

Informatie - Mestbank - ton mest per ha in 2016

Mestbank - ton mest per ha in 2016 Als bijlage vindt u drie overzichten met de maximaal te bemesten hoeveelheden dierlijke mest in ton per ha voor 2016. Deze drie overzichten zijn gemaakt voor de fosfaatklasse I, II en III.   ...

Lees volledig artikel >

04.02.2016

Aanvragen derogatie en verhoogde bemesting .

Landbouwers kunnen derogatie en verhoogde bemesting aanvragen tot en met 15 februari via het Mestbankloket Vanaf 1 januari tot en met 15 februari 2016 kunnen de land- en tuinbouwers derogatie en verhoogde bemesting aanvragen via het Mestbankloket. ​Derogatieaanvraag kan nu al voor 2016, 2017 en 2018 In 2015 kreeg Vlaanderen de toestemming van Europa om derogatie toe te passen voor de......

Lees volledig artikel >

18.01.2016

GLB - Nieuwe brochure 'Randvoorwaarden 2016'

Persbericht Vernieuwde brochure ‘Randvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid’ online Half december 2015 besliste de Vlaamse Regering om de erosiemaatregelen opgenomen in de randvoorwaarden aan te passen. De nieuwe verplichtingen ter bestrijding van erosie zijn nu opgenomen in de brochure ‘Randvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid’ die......

Lees volledig artikel >

18.01.2016

.Mestbank - brochure - normen en richtwaarden 2016

Als bijlage de brochure ‘Normen en richtwaarden 2016’ van de Mestbank.   Deze brochure bevat de bemestingsnormen voor 2016. De belangrijkste wijziging voor 2016 is dat het systeem van Totale N niet meer bestaat en enkel nog het systeem van Werkzame N toegepast kan worden. ...

Lees volledig artikel >

08.01.2016

VMM - wateraangifte via heffingenloket.

De wateraangifte voor productiejaar 2015 zal niet meer verlopen via het Mestbankloket van de VLM, maar via het heffingenloket van VMM (www.vmm.be/heffingen).   Er wordt niet gewerkt met volmachten. Iedereen kan op het heffingenloket aanmelden met zijn eigen eID. Om de wateraangifte van een landbouwer in te vullen heeft men enkel het dossiernummer en de toegangscode van de......

Lees volledig artikel >

23.12.2015

Bijkomende tweede betaling - crisismaatregelen.

Vandaag heeft Vlaanderen een bijkomende tweede betaling gedaan aan actieve zeugenhouders ten bedrage van 7,4 euro per zeugenplaats op basis van de Europese crisismaatregelen. Boerenbond heeft hierop herhaaldelijk aangedrongen bij Vlaams minister voor landbouw Joke Schauvliege, laatst nog op Agribex. Zo komt de totale crisissteun vanuit Europa en Vlaanderen om de liquiditeit van de......

Lees volledig artikel >

17.12.2015

GLB - Voorwaarden voor groenbedekkers als EAG.

Voorwaarden voor groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroeningspremie De meeste landbouwers vullen hun ecologisch aandachtsgebied (EAG) in door de aanleg van een groenbedekker of een vanggewas. Op basis van verduidelijkingen van de Europese Commissie (EC) worden de voorwaarden gepreciseerd waaraan groenbedekkers of vanggewassen moeten......

Lees volledig artikel >

17.12.2015

Uitbetaling crisissteun voor de zoogkoeien- en zeugenhouderij.

Op 16 december 2015 wordt aan de Vlaamse zoogkoeien- en zeugenhouders éénmalig het voorbehouden bedrag van het Europese crisisbudget uitbetaald. In de daarop volgende dagen zullen zij het bedrag op hun rekening ontvangen.   Met deze maatregel wil men de landbouwers in de veehouderijsectoren die bijzonder zwaar getroffen zijn door de crisis, gericht financieel bijstaan.......

Lees volledig artikel >

14.12.2015

Deelnameverklaring 2016 gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Uiterste indieningsdatum 'deelnameverklaring 2016 voor premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij' is 15 december 2015   De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de deelnameverklaring voor de premieregeling 2016 is dinsdag 15 december 2015. Deze aanvragen moeten via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) ingediend......

Lees volledig artikel >

01.12.2015

Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2015.

Op 27 november 2015 wordt een voorschot op de zoogkoeienpremie campagne 2015 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.   De landbouwers die voor de campagne 2015 een geldige deelnameverklaring hebben ingediend via het e-loket krijgen een voorschot van 70% uitbetaald op de premie voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari......

Lees volledig artikel >

26.10.2015

GLB - Voorschot basisbetaling eind oktober 2015.

Op 30 oktober krijgen de meeste landbouwers een deel van de basisbetaling uitbetaald op basis van voorlopig berekende betalingsrechten. De vergroeningspremie en premie voor jonge landbouwers zal op een later tijdstip worden uitbetaald.   Wat omvat deze gedeeltelijke betaling? Op 1 januari 2015 is het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in werking getreden. Binnen deze......

Lees volledig artikel >

26.10.2015

GLB - Premie voor het produceren van vleeskalveren.

Het Departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden betreffende de premie voor het produceren van vleeskalveren.   Elke actieve landbouwer die over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt op 1/1/2016 kan instappen in de premieregeling. De landbouwer moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring......

Lees volledig artikel >

26.10.2015

GLB - Premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij Het Departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden betreffende de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.   Overdracht van premierechten voor zoogkoeien Van 30 oktober tot en met 30 november 2015 kunnen premierechten voor......

Lees volledig artikel >

23.10.2015

Nitraatresidubepaling beheerovereenkomst water (PDPO II).

Landbouwers die een beheerovereenkomst water hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij moeten tussen 1 oktober en 15 november 2015 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren. Landbouwers die een beheerovereenkomst water (PDPOII) hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren op de percelen waarop de maatregel wordt toegepast. Dat......

Lees volledig artikel >

12.10.2015

VLM begeleidt landbouwbedrijven met een impactscore ammoniak groter dan 50% bij herstructurering.

Sinds 18 september is de online tool beschikbaar waarmee landbouwbedrijven hun impactscore ammoniak kunnen berekenen.   Landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 50%  kunnen nu gebruikmaken van de maatregelen uit het herstructureringsprogramma: bedrijfsbegeleiding, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie,  bedrijfsbeëindiging en koopplicht. De VLM ondersteunt en......

Lees volledig artikel >

09.10.2015

Inschrijvingen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk van 1 oktober tot 30 november 2015.

Landbouwers die in 2016 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Deze verplichte voorafgaande aanvraag is alleen mogelijk in de periode van 1 oktober tot uiterlijk 30 november 2015.   Welke agromilieuverbintenissen? In het Vlaamse programma voor......

Lees volledig artikel >

09.10.2015

Nitraatresiducampagne 2015 - geselecteerde percelen staan op Mestbankloket!

Nitraatresiducampagne start op 1 oktober: Mestbank brengt landbouwers op de hoogte via het Mestbankloket. Zoals elk jaar moet ook dit najaar in de periode van 1 oktober tot en met 15 november het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij maakt de informatie over de percelen die geselecteerd werden voor een......

Lees volledig artikel >

28.09.2015

30 september 2015 is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten.

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2013 ten laatste op 30 september 2015 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. ​Die uiterste datum geldt zowel voor het uitvoeren van overdrachten via het Mestbankloket als voor het indienen van papieren overdrachtsformulieren bij de Mestbank. Overdrachten die te laat......

Lees volledig artikel >

14.09.2015

Mestbank - uitrijregeling MAP¨V - overzicht VLM website.

De uitrijregeling in MAP V is heel complex. Verschillende parameters bepalen of er al dan niet kan uitgereden worden: type meststof, focusbedrijf of niet-focusbedrijf, akkerland of grasland,….   Op de website van de VLM staat recent een goed overzicht van de uitrijregeling in het nieuwe MAP. In functie van het type meststof kan je terugvinden of er al dan niet kan uitgereden......

Lees volledig artikel >

09.09.2015

Premievoorwaarden gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2015.

Het Departement Landbouw en Visserij wil voor de landbouwers, die een deelnameverklaring hebben ingediend voor de nieuwe premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor 2015 en die minstens 20 premierechten hebben toegekend gekregen, nog eens de exacte premievoorwaarden onder de aandacht brengen.   Vaarzen en kalveren van het vleestype Het aantal......

Lees volledig artikel >

07.09.2015

Mestbank - overzicht bedrijfsafzetruimte 2015 op Mestbankloket.

Op het Mestbankloket kan men de bemestingsnormen en de daarbij horende mestafzetruimte voor 2015 terugvinden. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde toelichting van de VLM. De berekening van de bedrijfsafzetruimte 2015 is gebeurd op basis van de gegevens beschikbaar op 25 juli 2015. Wijzigingen die nadien gemeld werden zijn niet verwerkt in dit overzicht.   De aanvraagprocedures......

Lees volledig artikel >

15.07.2015

Mestbank - uitrijregeling 2015.

Er heerst wat verwarring in verband met de uitrijregeling die in 2015 van toepassing is, daarom dit kort overzicht:   De uitrijperiode is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De uitrijperiodes op het hierbij gevoegde kaartje zijn dus nog steeds van kracht. Ook de voorwaarden voor het bemesten na de oogst wijzigen niet.   Wat wel wijzigt zijn de uitrijvoorwaarden voor......

Lees volledig artikel >

14.07.2015

Mestbank - bemestingsnormen 2015 - MAP V.

Het nieuwe MAP is een feit. Daardoor treden de bemestingsnormen van MAP V op 1/1/2015 met terugwerkende kracht in voege. Als bijlage vind je het aangepast overzicht met de ton mest/ha voor 2015.   Gezien de bedrijfsbenadering die vanaf 2015 is toegelaten moet elk bedrijf op bedrijfsniveau rekening houden met zijn totaal ‘mestafzetpakket ‘. Dit totaal......

Lees volledig artikel >

14.07.2015

Mestbank - P-bemestingsnormen - criteria voor indeling in klassen.

Landbouwgronden worden ingedeeld in vier klassen (I, II, III of IV) afhankelijk van de hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat in de bodem uitgedrukt in mg P per 100 gram luchtdroge grond. De P-bemestingsnormen verminderen als men van klasse I naar klasse IV gaat.   Voor de indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen akkers en grasland:    Klasse Plantbeschikbare......

Lees volledig artikel >

13.07.2015

Mestbank - Mestbankloket - volmacht voor rubriek 'aanvragen'.

Via het Mestbankloket kan men de derogatie en de vrijstelling van focusbedrijf aanvragen. Log daarvoor in op het Mestbankloket, selecteer de bewuste landbouwer en kies vervolgens in de linkermenubalk voor de rubriek ‘Aanvragen’.   Bij sommige landbouwers is deze rubriek niet zichtbaar. In dat geval heb je geen volmacht gekregen voor het indienen van......

Lees volledig artikel >

10.07.2015

Bijbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2014 .

Voor de campagne 2014 is er een overschrijding van het regionaal budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun. Door deze overschrijding werd bij de saldobetalingen van de bedrijfstoeslag, de speciale toeslagrechten, de zoogkoeienpremie, de premie voor de inzaai van groenbedekkers en de premie voor de instandhouding van het Piétrainras een extra verlaging van 1,14%......

Lees volledig artikel >

10.07.2015

GLB - Uitbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2015 - betaaldata.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, deelt de voorlopige planning mee van de uitbetaling van de verschillende premieregelingen voor de campagne 2015. Deze planning werd door de landbouwadministratie, in overleg met de landbouworganisaties, opgesteld rekening houdend met de Europese wetgeving.   Overzicht van de geplande betaaldata per......

Lees volledig artikel >

26.06.2015

Mestbank - derogatie aanvragen voor 31 juli 2015.

Derogatie aanvragen Ook dit jaar kunt u derogatie aanvragen voor uw bedrijf. U moet uw aanvraag wel tijdig en correct doen. Die bestaat uit twee stappen: Uiterlijk op 31 juli 2015 moet u uw aanvraag indienen bij de Mestbank. Vanaf 29 juni kunt u via het Mestbankloket de derogatieaanvraag doen. Neem alvast uw elektronische identiteitskaart en bijhorende PIN-code of uw token bij de......

Lees volledig artikel >

10.06.2015

Mestbank - MVC's - uiterste indieningsdata in 2015.

De uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2015 voor de MVC’s naderen. Deze data zijn belangrijk voor de MVC-rekening 2013 en/of voor de MVC-rekening 2014. Het hierbij gevoegde document geeft u een overzicht wanneer welke MVC’s op deze MVC-rekeningen moeten staan.     ...

Lees volledig artikel >

26.05.2015

Fomulier voor 'verdwenen percelen' - GLB.

GLB - verzamelaanvraag 2015 - incoherentierapport - fomulier voor 'verdwenen percelen' Met bijgevoegd formulier moet de landbouwer aangeven wie de gebruiker was van de op het incoherentierapport vermelde ‘Verdwenen percelen’ op de uiterste indieningsdatum (21 april 2015) van de verzamelaanvraag 2015 als hij deze percelen niet zelf in gebruik heeft op......

Lees volledig artikel >

08.05.2015

Mestbank - VLM behoudt slechts twee faxnummers.

Vanaf 13 mei 2015 kunnen landbouwers en mestvoerders nog maar twee faxnummers gebruiken als ze een document naar de Mestbank willen faxen. De Mestbank raadt haar klanten aan om maximaal gebruik te maken van het Mestbankloket. Dit zijn de enige twee faxnummers die blijven werken na 13 mei: VLM Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen): 09 276 23 35 VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant,......

Lees volledig artikel >

08.05.2015

GLB - Ecologisch aandachtsgebied in de verzamelaanvraag 2015.

Als landbouwers moeten voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt dit op het e-loket gemeld. Ook als men vrijgesteld is voor één of meer vergroeningsmaatregelen, wordt dit gemeld op het e-loket.   Omdat de vergroening een volledig nieuw aspect is binnen de verzamelaanvraag, zal het Departement Landbouw en Visserij aan......

Lees volledig artikel >

07.05.2015

: Mestbank - focusbedrijf of niet-focusbedrijf?

Wanneer 50% van het areaal van een bedrijf in focusgebied ligt, wordt het bedrijf een focusbedrijf.   Voor het areaal wordt gekeken naar de percelen in gebruik op 1 januari 2014, de evaluatie gebeurt dus op basis van de verzamelaanvraag 2014. Voor het focusgebied wordt gekeken naar de afbakening van de focusgebieden in 2015, dus op basis van de focusgebieden nitraat......

Lees volledig artikel >

05.05.2015

MTR - groenbedekking als EAG - gras(sen) en klaver.

Naar aanleiding van het recent persbericht waarbij meegedeeld werd dat oogsten en begrazen van groenbedekking als ecologisch aandachtsgebied toch toegelaten is, hierbij een opfrissing in verband met het mogelijk gebruik van gras(sen) en klaver als EAG.   -  Gras in onderzaai Gras in onderzaai aangegeven met code 657 als nateelt komt in aanmerking als EAG groenbedekking. Het......

Lees volledig artikel >

04.05.2015

Oogsten en begrazen van ‘groenbedekking’ onder ecologisch aandachtsgebied.

Oogsten en begrazen van ‘groenbedekking’ onder ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening alsnog toegelaten In opvolging van het ronde-tafeloverleg tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, en landbouworganisaties Boerenbond, ABS en BIOFORUM van dinsdag 28 april 2015, bevestigt de minister dat de Europese Commissie goedkeuring verleent om de......

Lees volledig artikel >

28.04.2015

Voortgangsrapport Mestbank 2014 beschikbaar.

Jaarlijks maakt de Mestbank een Voortgangsrapport op waarmee ze informeert over de stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen.   Het Voortgangsrapport 2014 van de Mestbank presenteert de evolutie van de mestbalans, de kwaliteit van water, bodem en lucht en biedt een overzicht van de opvolging van het Mestdecreet door de Mestbank.   Als bijlage een......

Lees volledig artikel >

22.04.2015

Administratieve controles beheerovereenkomsten.

Elk jaar worden onder meer administratieve controles op beheerovereenkomsten uitgevoerd op basis van de gegevens uit de verzamelaanvraag. Om een volledige uitbetaling te krijgen van de beheervergoeding, mogen er geen overtredingen vastgesteld zijn.   Begin mei worden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten die liepen in 2014 uitbetaald. Elk jaar worden onder meer administratieve......

Lees volledig artikel >

22.03.2015

Verzamelaanvraag - interactie met MAP V - bemestingsnormen.

Op basis van de verzamelaanvraag 2015 berekent de Mestbank de maximale mestafzet op eigen gronden. Daarom hierbij een reeks aandachtspunten voor het invullen van de verzamelaanvraag 2015  (op basis van de beschikbare informatie van MAP V).   Aangezien MAP V het systeem van werkzame N verplicht invoert vanaf 2016, wordt enkel informatie gegeven over de bemestingsnorm voor N......

Lees volledig artikel >

19.03.2015

Verzamelaanvraag - interactie met MAP V - focusgebieden en focusbedrijven.

Bij de perceelsinformatie kan men nazien of een bepaald perceel gelegen is in focusgebied nitraat 2015. Deze percelen worden immers aangeduid met de code O of N: ·        O = het perceel lag al in 2014 in focusgebied ·        N =  het perceel ligt vanaf 1 januari 2015 voor het eerst in......

Lees volledig artikel >

19.03.2015

Verzamelaanvraag 2015 - EAG - codes groenbedekker.

Hierbij wat achtergrondinformatie met betrekking tot het aanwenden van groenbedekking als ecologisch aandachtsgebied (EAG). ·      Te gebruiken codes Groenbedekking komt enkel in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied (EAG) indien het in de verzamelaanvraag als nateelt wordt aangegeven met één van de volgende drie codes: Code om in......

Lees volledig artikel >

19.03.2015

Vermindering van individueel referentieareaal blijvend grasland (ira).

Verzamelaanvraag 2015 - vermindering van individueel referentieareaal blijvend grasland (ira) In de campagne 2015 en 2016 moeten de landbouwers nog steeds voldoen aan het behoud van blijvend gras­land onder de randvoorwaarden, beter bekend als het “individueel referentieareaal” of “ira”. Daarom moeten overdrachten of verminderingen van individueel......

Lees volledig artikel >

19.03.2015

Verzamelaanvraag 2015 - G-perceel met particulier - formulier 4.

 De hoofdbestemming G geeft zoals voorheen aan dat de landbouwer een perceel in gebruik heeft op 1 januari 2015 maar niet meer op 21 april 2015. De bemestings­rechten worden aan deze landbouwer toe­gekend, de nieuwe gebruiker kan voor dit perceel de hoofdbestemming ‘A’ aangeven en betalingsrechten activeren.   Nieuw voor deze campagne is dat formulier 4 (zie......

Lees volledig artikel >

24.02.2015

Mestbank - Bemestingsnormen 2015 in afwachting van Map V.

De besprekingen met de Europese Commissie over het nieuwe actieprogramma in uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP 5) zijn nog steeds bezig. Het MAP 5 zal de maximale bemestingsnormen voor de komende 4 jaar bepalen.   Zolang er geen nieuw actieprogramma is, blijven de maximale bemestingsnormen en bemestingsbepalingen van het huidige Mestdecreet van toepassing.   Zodra er......

Lees volledig artikel >

11.02.2015

Mestbank - nieuwe laag-nutriëntenconvenant voor 2015-2019.

Op 10 december 2014 werd het nieuwe laag-nutriëntenconvenant ondertekend. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2015 en loopt tot eind 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: ·        Het voederverbruik voor de zeugen wordt verhoogd van 1.050 kg voeder/jaar naar 1.150 kg voeder/jaar. Hierdoor wijzigen ook de convenantwaarden......

Lees volledig artikel >

10.02.2015

Mestbank - burenregeling - aanvraag op papier of via Mestbankloket.

Een landbouwer moet elke overeenkomst burenregeling aan de Mestbank melden via het standaardformulier (zie bijlage) of online via het Mestbankloket.   * Standaardformulier Een burenregeling moet ten laatste één week voor het vervoer gemeld worden via het formulier ‘Melding van een overeenkomst burenregeling’ (zie bijlage). Maak het formulier op in......

Lees volledig artikel >

27.01.2015

MTR - teelt van vlinderbloemigen - uiterlijk aanvragen tot 6 februari 2015.

Herinnering: indienen aanvragen teelt van vlinderbloemigen tot 6 februari Landbouwers die in 2015 subsidies voor de agromilieumaatregel ‘Teelt van vlinderbloemigen’ willen ontvangen, moeten zich uiterlijk op 6 februari 2015 inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be).   -  Geen verbintenisaanvragen meer mogelijk via de verzamelaanvraag Door de......

Lees volledig artikel >

20.01.2015

Mestbank - volmacht verlenen via Mestbankloket.

Van nu af aan is het als landbouwer mogelijk om een volmacht voor het Mestbankloket te geven of stop te zetten via het Mestbankloket.   De te volgen procedure hiervoor is: ·      Inloggen op mestbankloket https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal ·      Ga naar rubriek......

Lees volledig artikel >

20.01.2015

Het nieuwe MAP vanaf 1 januari 2015.

Het nieuwe MAP zal vanaf 1 januari 2015 in voege treden. Een veel gestelde vraag daarbij is hoe het nu juist zit met de bemestingsnormen voor 2015…   De inhoud van het nieuwe MAP wordt nog niet in detail vrijgegeven. Verwacht wordt dat de mestbank bij de aanvang van het bemestingsseizoen meer informatie zal vrijgeven over de bemestingsnormen die gelden voor......

Lees volledig artikel >

08.12.2014

MTR - nieuw GLB - vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland.

De vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland omvat twee zaken: ·        de bescherming van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG) ·        een algemene regeling voor het behoud van het areaal blijvend grasland (BG)   Wanneer men niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen van deze......

Lees volledig artikel >

08.12.2014

Doorgedreven controle voorjaar 2015 op grensoverschrijdende mesttransporten.

Inspecteurs in Nederland en Vlaanderen plannen samen een gerichte controleactie op grensoverschrijdende mesttransporten bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen in februari 2015.   De controleactie kadert in een geheel van gerichte en verscherpte controles de volgende jaren met het doel om de waterkwaliteit verder te verbeteren.   Op 1 december 2014 treedt een......

Lees volledig artikel >

03.12.2014

Uitbetaling saldo bedrijfstoeslag campagne 2014.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat het saldo van de bedrijfstoeslag voor de campagne 2014 op 4 december 2014 uitbetaald werd aan alle landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend.   De betaling is gebaseerd op de toeslagrechten waarover de landbouwer op 21 april 2014 beschikte. Bij de betaling wordt rekening gehouden......

Lees volledig artikel >

03.12.2014

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Uiterste indieningsdatum voor de bevestiging van de individuele referentiegegevens en deelname voor de nieuwe regeling in 2015 is 15 december 2014 Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers er aan te herinneren dat de uiterste indieningsdatum voor het bevestigen van hun individuele referentiegegevens en de deelnameverklaring aan de premieregeling in 2015, maandag 15 december......

Lees volledig artikel >

03.12.2014

Premie voor het produceren van vleeskalveren.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie wordt vanaf 2015 een nieuwe gekoppelde premieregeling ingesteld voor het produceren van vleeskalveren. Om in 2015 in deze premieregeling te kunnen instappen, moeten landbouwers hun deelname via het e-loket bevestigen voor 15 december 2014. Elke actieve landbouwer die over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt op......

Lees volledig artikel >

03.12.2014

Meer informatie over de vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland.

Als bijlage twee fiches met meer informatie over de vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland.   De vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland omvat twee zaken: ·        de bescherming van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG) ·        een algemene regeling voor het behoud......

Lees volledig artikel >

14.11.2014

Deelname nieuwe zoogkoeienpremie -- aanvragen via e-loket.

MTR - nieuw GLB Vanaf 2015 wordt de huidige zoogkoeienpremie vervangen door een nieuwe premieregeling.   Om te kunnen deelnemen aan de nieuwe premieregeling moet de landbouwer tussen 1 november 2014 tot en met 15 december 2014 de toekenning van het nieuw quotum aanvragen én de deelname bevestigen voor de campagne 2015. Dit kan enkel via het e-loket. De te volgen stappen op......

Lees volledig artikel >

05.11.2014

Het overzicht van uw betaling van het voorschot (50%) van de bedrijfstoeslag 2014.

Het overzicht van de betaling van het voorschot (50%) van de bedrijfstoeslag 2014 is beschikbaar op het e-loket. Ga hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be, klik op 'Aanmelden op uw e-loket' en meld uzelf aan met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Hoogachtend Freddy Dedeyne Verantwoordelijke van de buitendienst ...

Lees volledig artikel >

03.11.2014

MTR - nieuw GLB - gewasdiversificatie - indeling in teeltgroepen

Om de vergroeningspremie te ontvangen moeten bedrijven met 10 ha bouwland of meer onder andere voldoen aan de eisen op vlak van gewasdiversificatie.   Een gewas voor de maatregel gewasdiversificatie is een groep van teelten die behoren tot hetzelfde geslacht of soort. De opdeling van de gewassen in teeltgroepen bevindt zich als bijlage.   Enkele voorbeelden van deze indeling......

Lees volledig artikel >

29.10.2014

Gecorrigeerde drempelwaarden die gelden voor de nitraatresiducampagne 2014.

Als bijlage vind je de gecorrigeerde drempelwaarden die gelden voor de nitraatresiducampagne 2014.   Een vergelijking met de drempelwaarden van 2013 leert onder andere het volgende: Voor grasland wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen uitsluitend maaien of begrazing. In vergelijking met de vorige campagne zijn de drempelwaarden globaal gezien lager. Voor mais zijn alle......

Lees volledig artikel >

29.10.2014

MTR - nieuwe regeling zoogkoeien vanaf 2015 - aanvraag uit de reserve

Landbouwers kunnen 20 rechten uit de Vlaamse reserve aanvragen zodat ze kunnen toetreden tot de nieuwe regeling voor de zoogkoeien. Daarvoor moeten ze voldoen aan de volgende voorwaarden: beschikken over een individuele referentie tussen 14 en 19 of een bedrijf inclusief rundveebeslag overgenomen hebben met een individuele referentie tussen 14 en 19 (overdrachtsformulier indienen!), nog......

Lees volledig artikel >

07.10.2014

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start in 2015.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start in 2015 en brengt wat veranderingen voor de land- en tuinbouwer met zich mee. Om u te informeren over de voornaamste zaken, sturen wij u deze brief met belangrijke aandachtspunten en data. Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van Cibus NV (www.cibusnv.be) of bij één van de......

Lees volledig artikel >

01.10.2014

MTR - nieuw GLB - belangrijke data.

Vanaf 2015 treedt het nieuwe GLB in voege. Het nieuwe GLB brengt niet alleen nieuwe betalingsrechten met zich mee, maar ook nieuwe premies voor agromilieumaatregelen en voor kalveren en zoogkoeien.   De aanvraag en toewijzing ervan gaat gepaard met een aantal belangrijke data. Deze data voor 2014 en 2015 worden in  de hierbij gevoegde bijlagen weergegeven. ...

Lees volledig artikel >

01.10.2014

Elk jaar selecteert de Mestbank percelen en neemt controlestalen.

Elk jaar selecteert de Mestbank percelen waarvan ze op haar kosten het nitraatresidu laat bepalen. Deze stalen noemt men de controlestalen.   De landbouwers waar deze controlestalen zullen worden genomen kunnen vanaf 15 september tot en met 29 september 2014 via het Nitraatmeldpunt doorgeven: dat ze willen aanwezig zijn bij de nitraatresidustaalname op hun perceel en op welk......

Lees volledig artikel >

01.10.2014

De jaarlijkse nitraatresiducampagne is weer van start gegaan.

In grote lijnen zijn er twee soorten nitraatresidubepalingen: •   controlestalen zijn de nitraatresidubepalingen uitgevoerd in opdracht en op kosten van de Mestbank •   derogatiestalen en opvolgstalen zijn de nitraatresidubepalingen uitgevoerd in opdracht en op kosten van de landbouwer, waarbij derogatiestalen zijn de stalen die elke landbouwer die......

Lees volledig artikel >

17.09.2014

CIBUS --- DAG VAN DE LANDBOUW --- ZONDAG 21/09/2014.

Bedrijf : Patrick  &  Annick Vandecandelaere-Tolpe               HOF TER ZILVERBERG                      Vleesvee & Groenten            ......

Lees volledig artikel >

08.09.2014

MTR - alle landbwouers met GB2 moeten verzamelaanvraag opnieuw indienen!!

Alle landbouwers die steun hebben aangevraagd voor de inzaai van groenbedekker (code GB2) moeten hun verzamelaanvraag opnieuw indienen. Dit kan via het e-loket door een wijziging van de verzamelaanvraag op te starten en op de indienpagina aan te vinken dat de aangifte correct is. Ook wanneer er geen wijzigingen zijn, moet de eerdere aangifte bevestigd worden !.   Voor percelen gelegen......

Lees volledig artikel >

08.09.2014

Steunaanvraag voor inzaai groenbedekkers: belang van juiste aangifte en tijdige bevestiging.

Landbouwers kunnen momenteel wijzigingen aangeven, met betrekking tot de aanvraag van specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij vraagt extra aandacht van de landbouwers om eventuele wijzigingen en de bevestiging van de aangifte tijdig en correct in te voeren, bij voorkeur via het e-loket. Informatie is beschikbaar op de website van Landbouw en......

Lees volledig artikel >

29.07.2014

Zuinig zijn met mest en de groenbedekker niet vergeten.

Na de graanoogst komt het er niet op aan de akkers nog eens stevig te bemesten, integendeel zelfs. Beperk de bemesting tot maximaal 60 kilo per hectare, deelt de Mestbank mee, en zaai tijdig een nateelt of vanggewas. De vroege graanoogst levert volgens de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij extra groeidragen op voor groenbedekkers, die je zeker voor een traag groeiende......

Lees volledig artikel >

21.07.2014

Mestbank - vraag om analyseverslagen dierlijke mest over te maken

Een aantal landbouwers kregen recent een brief van de mestbank met de vraag om voor eind juli 2014 bepaalde analyseverslagen van dierlijke mest aan hun over te maken.   Hierbij wat achtergrondinformatie die aanleiding gaf tot het sturen van deze brief De mestbank stelt vast dat de laatste jaren steeds meer mest met hoge analysewaarden naar de verwerking gaat of geëxporteerd......

Lees volledig artikel >

21.07.2014

Mestbank - Vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst - stroomschema

Als bijlage het stroomschema van de bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst van de hoofdteelt. Dit stroomschema is niet gewijzigd ten opzichte van het schema van vorig jaar.   Kort samengevat is enkel de volgende bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest mogelijk na de oogst:   In de zware kleigronden......

Lees volledig artikel >

25.06.2014

Infosessies GLB (Pijler I en Pijler II) gepland in najaar 2014.

Tijdens het najaar informeert het beleidsdomein Landbouw en Visserij alle geïnteresseerden over het nieuwe GLB (Pijler I en Pijler II). Er worden acht sessies op verschillende locaties georganiseerd. Vergroening, VLIF, … alles komt aan bod en wordt door experten uitgelegd, waarna er ruimte is voor vragen. Houd zeker deze data vrij! Meer informatie is ook te vinden op de website......

Lees volledig artikel >

04.06.2014

Mestbank - MVC - uiterste indieningsdata - 2014.

De uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2014 voor de MVC’s naderen. Deze data zijn belangrijk voor de MVC-rekening 2012 en/of voor de MVC-rekening 2013. Het hierbij gevoegde document geeft u een overzicht wanneer welke MVC’s op deze MVC-rekeningen moeten staan.   Raadpleeg Mestbanking om te weten hoeveel MVC’s er al op de MVC-rekeningen staan. Ga......

Lees volledig artikel >

22.05.2014

Uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2014 : 02 juni 2014

 Hebt u als landbouwer of tuinbouwer uw verzamelaanvraag 2014 tijdig ingediend, dan kunt u uw ingediende verzamelaanvraag nog wijzigen tot en met 2 juni. Deze wijzigingen kunnen via de elektronische verzamelaanvraag worden ingediend op www.landbouwvlaanderen.be.   Welke wijzigingen worden aanvaard tot en met 2 juni? Alle wijzigingen aan uw ingediende verzamelaanvraag kunnen in......

Lees volledig artikel >

20.05.2014

Mestbank - vleesvarkens 20-110 kg - nieuwe regressievergelijking en nieuw convenantwaarden

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regressievergelijkingen voor de vleesvarkens 20 – 110 kg. Deze nieuwe regressievergelijkingen zijn: Voor P2O5         Y = 2,0368 X - 2,2347 Voor N               Y = 0,1347 X – 4,4181 De nieuwe regressievergelijkingen zullen resulteren in......

Lees volledig artikel >

09.05.2014

Uitbetaling inzaai van groenbedekkers en uitbetaling instandhouding van het Piètrainras - campagne

UITBETALING INZAAI VAN GROENBEDEKKERS – CAMPAGNE 2013 Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat op 30 april 2014 de steun voor de inzaai van groenbedekkers campagne 2013 werd uitbetaald aan de landbouwers. Enkel de landbouwers die in 2013 tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend worden uitbetaald. Het subsidiebedrag bedraagt 60 euro/ha. Bij de......

Lees volledig artikel >

28.03.2014

Mestbank - bemestingsverbod voor groenten-hogere bemestingsnorm voor teeltcombinaties met groenten.

Sinds vorig jaar is er een bemestingsverbod voor de groenten van groep I en groenten van groep II (met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool). Via de verzamelaanvraag kan men een afwijking op dit bemestingsverbod bekomen. Aan elk aangegeven perceel met groente van groep I of groente van groep II (perceel in bezit op 1 januari, ttz met mestrechten) wordt immers automatisch een......

Lees volledig artikel >

20.03.2014

Bedrijfsadvies helpt landbouwers bij opmaak bemestingsplan.

Bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen wil de dienst Bedrijfsadvies van de VLM de landbouwers helpen bij de opmaak van hun bemestingsplan. Enkel derogatiebedrijven en landbouwers bij wie het voorbije najaar een nitraatresidu boven de tweede drempelwaarde werd gemeten, zijn verplicht om een bemestingsplan op te maken. Daarnaast is het voor alle landbouwers die op een oordeelkundige manier......

Lees volledig artikel >

20.03.2014

Uw elektronische verzamelaanvraag 2014.

Vanaf 18 februari 2014 kunnen land- en tuinbouwers met percelen of exploitaties in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun verzamelaanvraag 2014 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Informatie over het invullen van de verzamelaanvraag is terug te vinden op de website van Landbouw en Visserij. De land- en tuinbouwers die hun  ingevulde verzamelaanvraag vroeg......

Lees volledig artikel >

19.03.2014

Overdrachten melkquotum in het tijdvak 2014-2015.

Naar aanleiding van de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015, worden in het laatste tijdvak 2014-2015 de voorwaarden, die gelden voor de overdrachten van melkquota binnen het Vlaamse Gewest, grondig gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden en formulieren voor quotumoverdracht zijn terug te vinden op de website van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Voor bijkomende informatie kunnen......

Lees volledig artikel >

12.03.2014

Mestbank - 2014 - ton dierlijke mest per ha.

Als bijlage vindt u ons overzicht van de ton dierlijke mest die per ha maximaal kan worden opgebracht in 2014.   ...

Lees volledig artikel >

12.03.2014

Analyses zuurtegraad en organische koolstofgehalte in het kader van de randvoorwaarden.

Landbouwers moeten voldoen aan ‘randvoorwaarden’ om rechtstreekse inkomenssteun of steun voor agromilieumaatregelen te ontvangen. Eén van deze randvoorwaarden is het bepalen van de zuurtegraad en het organische koolstofgehalte van een aantal percelen. Het beschikken over onvoldoende geldige analyseresultaten blijkt één van de meest voorkomende inbreuken van de......

Lees volledig artikel >

12.03.2014

Verzamelaanvraag 2014 in te dienen via e-loket.

De verzamelaanvraag 2014 kan enkel ingediend worden via het e-loket. Het Agentschap van Landbouw en Visserij wil de landbouwers attent maken op een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de verzamelaanvraag 2014.  De uiterste indieningsdatum is 21 april 2014. Hoe kunt u een reglementaire verzamelaanvraag 2014 indienen? Vanaf 2014 kan de verzamelaanvraag enkel ingediend......

Lees volledig artikel >

05.02.2014

Vlaamse Landmaatschappij start VODKA-actie.

De VLM roept de landbouwers op om aan het begin van het bemestingsseizoen 2014 bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen. De komende maanden zijn namelijk cruciaal in het halen van de doelstellingen voor de waterkwaliteit in MAP4.Om uitspoeling van stikstof te beperken is het belangrijk om van bij de start van het bemestingsseizoen oordeelkundig te bemesten. De Vlaamse Landmaatschappij......

Lees volledig artikel >

05.02.2014

Huidige regeling zoogkoeien houdt op te bestaan na 2014.

Persbericht Het Departement Landbouw en Visserij meldt aan de landbouwers dat het zoogkoeienquotum in zijn huidige vorm, in 2014 de laatste campagne ingaat. Vanaf 2015 zal een nieuw stelsel van gekoppelde steun voor zoogkoeien van kracht worden. Bij de goedkeuring door de Vlaamse regering van de krachtlijnen van het nieuwe landbouwbeleid in Vlaanderen vanaf 2015 is gesteld dat er ook na 2015......

Lees volledig artikel >

29.01.2014

Vlaamse toeslagrechten.

U bent op 1 januari 2014 eigenaar en/of gebruiker van één of meerdere Vlaamse toeslagrechten. Via deze mail brengen wij u op de hoogte van een aanpassing van uw Vlaamse toeslagrechten. Met ingang van 1 januari 2014 daalt de eenheidswaarde van alle Vlaamse toeslagrechten met 10,99%. Rekenvoorbeeld: Een toeslagrecht met een eenheidswaarde van 460 euro zal vanaf 1 januari 2014 nog......

Lees volledig artikel >

24.01.2014

Randvoorwaarden : wijzigingen in 2014.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wil de landbouwers informeren over enkele wijzigingen in de randvoorwaarden voor 2014. De aangepaste brochure over de randvoorwaarden (met alle geldende randvoorwaarden), alsook een checklist met alle controlepunten is raadpleegbaar op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Randvoorwaarden De uitbetaling van de rechtstreekse steun......

Lees volledig artikel >

16.01.2014

Mestbank en VMM - aangifte productiejaar 2013 - varia.

Ter info. Als bijlage overzicht in telegramstijl met varia bij de mestbankaangifte en VMM-aangiftes.   ...

Lees volledig artikel >

27.12.2013

Mestbank - dierregisters - 2014.

Als bijlage vindt u de dierregisters voor varkens, pluimvee voor productiejaar 2014.     ...

Lees volledig artikel >

27.12.2013

Mestbank - 2013 - bemestingsnormen, overzicht transporten en derogatie.

Mestbank informeert landbouwers over bemestingsnormen, overzicht mesttransporten 2013 en derogatie 2013 De Mestbank stuurde hierover onlangs brieven en nieuwsbrieven naar de land- en tuinbouwers.Overzicht bemestingsnormen 2013 De persoonlijke overzichten bemestingsnormen 2013 van de landbouwers zijn beschikbaar op het Mestbankloket. De Mestbank heeft naar landbouwers met een e-mailadres een......

Lees volledig artikel >

16.12.2013

Uitbetaling saldo bedrijfstoeslag campagne 2013.

De landbouwers die voor de campagne 2013 een geldige en conforme verzamelaanvraag indienden en die beschikken over toeslagrechten krijgen het saldo van de bedrijfstoeslag uitbetaald. Dat saldo wordt door het Agentschap voor Landbouw en Visserij op 5 december 2013 doorgestuurd naar de bankinstellingen. We wensen de landbouwers erop te wijzen dat dat bedrag, afhankelijk van hun bank, wellicht pas......

Lees volledig artikel >

10.12.2013

Effect van glycerol op de melkproductieresultaten bij melkvee.

Onze vertegenwoordiger Jens Maesen (specialisatie rundvee) won afgelopen weekend de Boerenbond Persprijs 2013! Deze wedstrijd geeft recent gepromoveerden de kans om de inhoud en besluiten van hun eindwerk over landbouw, tuinbouw, voeding en andere toegepaste biologische wetenschappen via een artikel bekend te maken in de land- en tuinbouwsector. Jens schreef een eindwerk over het effect van......

Lees volledig artikel >

09.12.2013

Mestbank - rekenprogramma's BAS.

Bedrijfsadvies lanceert 2 handige rekenprogramma's op Agribex De dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij lanceert de nieuwste versie van de BASsistent, de Balanssimulator 2014, waarmee land- en tuinbouwers de mestbalans van hun bedrijf kunnen berekenen en hun bemestingsplan opmaken. Daarnaast wordt ook voor het eerst de Demetertool voorgesteld aan het grote publiek. ......

Lees volledig artikel >

04.12.2013

Aardappelen in de verzamelaanvraag.

Het planten van aardappelen in een meerjarige vruchtwisseling is een beslissing die van vele factoren afhangt. Dat maakt dat de aangifte van dit gewas in de verzamelaanvraag jaarlijks sterk varieert, zowel wat betreft areaal als wat betreft de percelen waarop geteeld wordt. Daarom wil het Agentschap voor Landbouw en Visserij graag al vóór de nieuwe campagne de aandacht vestigen op......

Lees volledig artikel >

29.11.2013

Mestbank - nitraatresiducampagne 2013 - gecorrigeerde drempelwaarden.

  Als bijlage vindt u de gecorrigeerde drempelwaarden die geldig zijn voor de nitraatresiducampagne van 2013.   ...

Lees volledig artikel >

28.11.2013

Aangifteformulier van de VMM.

Als bijlage vindt u de aangifteformulier van de VMM voor productiejaar 2013 met de daarbij horende handleiding. ...

Lees volledig artikel >

25.11.2013

Mestbank - MIL - stopzetting in maart 2014.

Het Mest Internet Loket (MIL) wordt stopgezet in maart 2014. Hierbij nog wat achtergrondinformatie: • Op de VLM website is de link naar MIL reeds verdwenen. MIL kan je wel nog steeds bereiken via de volgende link http://mil.vlm.be/mil/ • De oude paswoorden voor MIL blijven behouden ondanks de ietwat misleidende info op de VLM website......

Lees volledig artikel >

22.11.2013

Dossiers overdracht van melkquotum en aanvragen quotumfonds.

Uiterste indieningsdatum voor dossiers overdracht van melkquotum en aanvragen quotumfonds: 30 november 2013 Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te herinneren aan de uiterste datum voor het indienen van overdrachten van melkquotum die betrekking hebben op het tijdvak 2013-2014 en voor aanvragen om quotum aan te kopen of te verkopen aan het Quotumfonds. Uiterlijk op......

Lees volledig artikel >

19.11.2013

Enkele belangrijke aandachtspunten voor mest in 2013 .

Hierbij enkele belangrijke aandachtspunten voor mest die in 2013 met een burenregeling naar de verwerking is gevoerd:   Enkel nagemelde transporten tellen mee! Op MIL wordt in het overzicht van de transporten onder BU (burenregeling) de hoeveelheid N en P2O5 vermeld zoals aangegeven in de burenregelingsovereenkomst. Voor de verwerkingsplicht wordt echter enkel rekening gehouden......

Lees volledig artikel >

15.11.2013

Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie campagne 2013.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij deelt mee dat het voorschot van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2013 wordt uitbetaald aan alle landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. De landbouwers die voor de campagne 2013 een geldige en conforme aanvraag indienden via het e-loket krijgen een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie uitbetaald. Anders dan vorig jaar (60%......

Lees volledig artikel >

28.10.2013

Uitbetaling voorschot bedrijfstoeslag campagne 2013.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij afdeling Markt- en Inkomensbeheer wenst de landbouwers op de hoogte te brengen van de uitbetaling van het voorschot van de bedrijfstoeslag campagne 2013. De landbouwers die voor de campagne 2013 een geldige en conforme verzamelaanvraag indienden en die beschikken over toeslagrechten krijgen een voorschot van 50% voor de bedrijfstoeslag uitbetaald......

Lees volledig artikel >

28.10.2013

Nitraatresiducampagne beheerovereenkomst water van 1 oktober tot en met 15 november.

Landbouwers die een beheerovereenkomst water hebben gesloten met de VLM moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren op de percelen waarop de maatregel wordt toegepast. Dat moet gebeuren in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. Erkende laboratoria voeren de nitraatresidubepalingen uit en houden zich daarbij aan strikte regels. De VLM keert pas een vergoeding uit als het......

Lees volledig artikel >

16.10.2013

MTR - steunaanvraag voor groenbedekker GB2 - to-do's.

Hierbij twee belangrijke to-do’s voor de landbouwers die in de verzamelaanvraag 2013 met de code ‘GB2’ steun voor de inzaai van groenbedekkers hebben aangevraagd.   Geef alle wijzigingen van de GB2 bestemmingen tijdig door! Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen (schrappen of wisselen) worden nog aanvaard tot en met 31 oktober 2013, uitgezonderd de......

Lees volledig artikel >

16.10.2013

De nitraatresiducampagne 2013 - enkele aandachtspunten .

Nitraatresidubepalingen In grote lijnen zijn er twee soorten nitraatresidubepalingen: Eerste deel van de nitraatresidubepalingen wordt uitgevoerd in opdracht van de Mestbank. Dit zijn de controlestalen. Bepaalde land- en tuinbouwers zijn verplicht om zelf een nitraatresidubepaling te laten uitvoeren. Dit zijn de derogatie- of opvolgstalen.   Nitraatresidubepalingen door de......

Lees volledig artikel >

07.10.2013

Mestbank - aangifte productiejaar 2013 - achtergrondinformatie.

De mestbank is volop bezig met de voorbereiding van de volgende aangifteperiode. Hierbij alvast de eerste tipjes van de sluier: De aangifteformulieren gaan rond 15 december 2013 op de post. Enkel de landbouwers die bij de laatste mestbankaangifte in Deel 1, vraag 18 hebben aangeduid dat ze de aangifte niet digitaal willen indienen, ontvangen de aangifteformulieren per post. Net als vorig jaar......

Lees volledig artikel >

03.10.2013

Aankoop melkquotum via het quotumfonds.

Melkveehouders kunnen een aanvraag om quotum leveringen aan te kopen uit het quotumfonds indienen tot en met 30 november 2013. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wil de melkveehouders ook wijzen op de wijzigingen van de quotumregeling. Omwille van de afschaffing van de melkquota in 2015 is het huidige tijdvak het laatste tijdvak waarin nog quotum kan worden verkocht en aangekocht bij het......

Lees volledig artikel >

03.10.2013

Effluent aanwenden in de winter op akkers zonder gewas is niet toegestaan.

Toezichthouders van de Mestbank hebben de voorbije jaren meermaals vastgesteld dat effluent werd uitgespreid op onbeteelde grond. Dat is verboden. Effluent kan enkel onder bepaalde voorwaarden aangewend worden op gronden waarop een gewas aanwezig is. Het doel van die maatregel uit het mestbeleid is om het risico op uitspoeling van nutriënten te beperken. Met die gerichte controles willen......

Lees volledig artikel >

02.09.2013

Minder zink in het milieu: Mengvoederindustrie sluit convenant.

BEMEFA, Minister Laruelle en Minister Onkelinx hebben het “Convenant Zink” ondertekend dat op 1 september 2013 van start gaat. Doel van dit convenant is het totaal zinkgehalte in volledige varkensvoeders in de afmestfase (> 23 kg), afgezet op de Belgische markt, te beperken. BEMEFA (Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten) heeft een Convenant Zink opgesteld en ondertekend in......

Lees volledig artikel >

19.08.2013

Einde uitrijseizoen: belangrijke data voor wie mest uitrijdt.

Sinds de aanpassing van het Mestdecreet in 2011, zijn de mogelijkheden tot bemesting van akkers na de oogst van de hoofdteelt beperkt. Hieronder vindt u een overzicht van de bepalingen waarmee de landbouwers rekening moeten houden. uitrijregeling op derogatiepercelen Het is toegelaten om dierlijke mest (enkel derogatiemest), andere meststoffen en kunstmest toe te dienen vanaf 16 februari......

Lees volledig artikel >

05.08.2013

Burenregeling naar mestverwerking 300713.

In het bijgevoegd document ‘burenregeling naar mestverwerking 300713’ vindt men een overzicht van de te nemen stappen als men via een burenregeling dierlijke mest naar een verwerkingsinstallatie voert. Alle transporten in kader van deze burenregeling moet men immers melden, namelden of afmelden via het e-loket van de mestbank. De te volgen procedure wordt kort toegelicht. Daarnaast moet......

Lees volledig artikel >

22.07.2013

MIL, het Mest Internet Loket van de Mestbank, zal (vermoedelijk) eind 2013 verdwijnen.

De MIL, het Mest Internet Loket van de Mestbank, zal (vermoedelijk) eind 2013 verdwijnen. Vanaf dan zullen de gegevens van de landbouwers enkel via Mestbanking (https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal) beschikbaar zijn. Vraag daarom tijdig de nodige volmachten aan voor Mestbanking. De te gebruiken standaardformulieren bevinden zich als bijlage. Om de gegevens van de landbouwer te kunnen......

Lees volledig artikel >

19.07.2013

Mestbank verstuurt vrijdag 19 juli boetes overschrijding NER 2012.

De Mestbank verstuurt op vrijdag 19 juli boetes naar 1.143 landbouwers die in het productiejaar 2012 meer dieren hebben gehouden dan ze mochten op basis van hun beschikbare nutriëntenemissierechten (NER). De boete bedraagt 1 euro per overschreden NER. Voor de 608 landbouwers die ook in 2009, 2010 of 2011 een NER-boete kregen, wordt de boete verdubbeld tot 2 euro per overschreden NER. Naast......

Lees volledig artikel >

15.07.2013

Een stroomschema van de bemesting met vloeibare dierlijke mest.

Als bijlage een stroomschema van de bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst van de hoofdteelt. Kort samengevat is de volgende bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst nog mogelijk: • In de zware kleigronden en/of de Polders Na de oogst van een hoofdteelt is het verboden vloeibare dierlijke mest,......

Lees volledig artikel >

08.07.2013

MTR - Bijbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2012.

Voor de campagne 2012 is er een overschrijding van het budgettair Belgisch plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun. Ten gevolge van deze overschrijding werd bij de saldobetalingen van de bedrijfstoeslag, de speciale toeslagrechten, de zoogkoeienpremie, de premie voor de inzaai van groenbedekkers en de premie voor de instandhouding van het Piétrainras een extra verlaging van......

Lees volledig artikel >

05.07.2013

Administratieve controleactie AGR-GPS.

De Mestbank voerde een administratieve controleactie AGR-GPS uit voor de transporten tussen 16 mei 2013 en 15 juni 2013. Naar 24 erkende mestvoerders stuurt de Mestbank deze week een brief, met een overzicht van de vastgestelde fouten. Overzicht van de gemaakte fouten: -       Er gebeurden transporten zonder AGR-GPS. -      ......

Lees volledig artikel >

05.06.2013

Verzamelaanvraag 2013 – voorlopige resultaten van de registratie van perceelsinformatie.

De verzamelaanvragen voor de campagne 2013 zijn inmiddels ingediend bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De verzamelaanvraag wordt ingediend om rechtstreekse EU-steun, steun voor agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten in het kader van de plattelandsontwikkeling te bekomen of om te voldoen aan de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet. Tot dusver werden door......

Lees volledig artikel >

05.06.2013

Aanvraag voor zoogkoeienpremie – campagne 2013.

Vanaf 14 juni 2013 kan de zoogkoeienpremie aangevraagd worden. De indieningsperiode voor de aanvraag loopt tot en met 30 september 2013. In dit persbericht wordt een overzicht gegeven van de aanvraagprocedure en de belangrijkste voorwaarden. Alle voorwaarden zijn ook opgenomen in de toelichting bij de premieaanvraag, beschikbaar op de website. De aandacht van de landbouwers wordt speciaal......

Lees volledig artikel >

05.06.2013

Mestbank - MVC - uiterste indieningsdata - 2013.

In kader van de overdrachten van MVC’s komen de uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2013 dichterbij. Deze data kunnen belangrijk zijn voor de MVC rekening 2011 of voor de MVC rekening 2012. Maar welke MVC’s moeten nu voor welke plicht én op welke MVC rekening staan? In het hierbij gevoegde document vindt u ons jaarlijks overzicht met het antwoord op deze......

Lees volledig artikel >

27.05.2013

31 mei: uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2013.

Hebt u als landbouwer of tuinbouwer uw verzamelaanvraag 2013 tijdig ingediend, dan kunt u uw ingediende verzamelaanvraag nog wijzigen tot en met 31 mei. Deze wijzigingen worden bij voorkeur via de elektronische verzamelaanvraag ingediend op www.landbouwvlaanderen.be, ook als de verzamelaanvraag op papier werd ingediend. Welke wijzigingen worden aanvaard tot en met 31 mei? Alle......

Lees volledig artikel >

16.05.2013

Definitieve verhoging van het melkquotum met 1%.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij meldt dat de melkveehouders hun nieuwe quotagegevens kunnen raadplegen op het e-loket. Door de toekenning van bijkomend melkquotum aan België wordt het individuele melkquotum van alle melkproducenten in het begin van het tijdvak 2013-2014, een laatste keer, met 1% definitief verhoogd. Het nieuwe melkquotum op 1 april 2013 is berekend......

Lees volledig artikel >

16.05.2013

Tips voor landbouwers met derogatie.

De landbouwers die derogatie toepassen, moeten zich aan strikte voorwaarden houden. Uit de administratieve controles en terreincontroles van de Mestbank blijkt dat het soms fout loopt. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gemaakte fouten en de nodige tips om ze in de toekomst te vermijden. De landbouwers die dit jaar derogatie willen toepassen, moesten bij de Vlaamse......

Lees volledig artikel >

08.05.2013

FORTIBOOST is een vloeibaar voeder om bij te voederen in de kraamstal.

FORTIBOOST is een nieuw vloeibaar voeder om bij te voederen in de kraamstal. In bijlage vind je de technische fiche van FORTIBOOST. Verschillende proeven die onlangs in Vlaanderen zijn opgestart geven zeer bevredigende resultaten. Ook in Nederland waar het product al langer op de markt is zijn de gebruikers zeer enthousiast. Indien je bijkomende informatie wenst over het product zelf......

Lees volledig artikel >

01.04.2013

Aandachtspunten voor het invullen van de verzamelaanvraag 2013.

Bij het invullen van de verzamelaanvraag 2013 is het belangrijk om met de gewijzigde reglementering en een aantal belangrijke algemene voorwaarden rekening te houden. De uiterste indieningsdatum voor de aanvraag is zondag 21 april 2013. Hoe kan de landbouwer een reglementaire verzamelaanvraag 2013 indienen? De landbouwer dient bij voorkeur zijn verzamelaanvraag in via het e-loket......

Lees volledig artikel >

01.04.2013

Mestbank - groentenbesluit.

Het mestdecreet legt vanaf 2013 een bemestingsverbod op voor de groenten van groep I en groenten van groep II (met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool). Via de verzamelaanvraag kan men een afwijking op dit bemestingsverbod bekomen. Het bekomen van de afwijking houdt de verplichting in om een N-analyse met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren. Daarnaast kan men voor......

Lees volledig artikel >

29.03.2013

Resultaten terreincontroles 2012.

De terreincontroles van 2012 hebben een aantal veel voorkomende fouten bij de uitvoering van beheerovereenkomsten aan het licht gebracht. Het is belangrijk om die te vermijden, want landbouwers kunnen daardoor hun vergoedingen mislopen. Alle landbouwers die een beheerovereenkomst hebben gesloten, kunnen geselecteerd worden voor een terreincontrole. Het is belangrijk dat de maatregelen van......

Lees volledig artikel >

29.03.2013

Uitbetaling agromilieuverbintenissen – campagne 2012.

Uitbetaling agromilieuverbintenissen – campagne 2012 Op 1 april 2013 staat de steun voor mechanische onkruidbestrijding, vlinderbloemige gewassen, de biologische productiemethode en de verwarringstechniek in de pitfruitteelt campagne 2012 op de rekening van de landbouwers die hun aanvraag hebben ingediend via e-loket. Dit bevestigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Enkel de......

Lees volledig artikel >

29.03.2013

Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten - campagne 2012.

Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie en speciale toeslagrechten - campagne 2012 Op 1 april 2013 staat het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2012 op de rekening van de landbouwers die hun aanvraag voor zoogkoeienpremie hebben ingediend op uiterlijk 31 juli 2012. Dit bevestigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Ook de speciale toeslagrechten zullen op deze datum op de......

Lees volledig artikel >

14.03.2013

Beheerovereenkomsten: overtredingen beperken en inkomensverlies beperken.

Hoe overtredingen tegen beheerovereenkomsten vermijden en inkomensverlies voorkomen? De administratieve controles op beheerovereenkomsten hebben een aantal courant gemaakte fouten aan het licht gebracht. Om te vermijden dat landbouwers in de toekomst hun vergoedingen mislopen, wordt een overzicht gegeven van die overtredingen Om een vergoeding te krijgen voor beheerovereenkomsten moeten......

Lees volledig artikel >

14.03.2013

Mestbank - staalname bij aan- en afvoer naar verwerkingsinstallatie.

In het kader van de opvolging van massa- en nutriëntenstromen bij mestverwerkingsinstallaties moet alle aanvoer naar en alle afvoer van de mestverwerkingsinstallatie gebeuren met een mestanalyse die maximaal 3 maanden oud is. Indien men over meerdere analyses beschikt moet men de meest recente analyse gebruiken. De staalnames en analyses moeten gebeuren door een erkend laboratorium......

Lees volledig artikel >

07.03.2013

Mesttabel, met de mogelijkheid om de keuze te maken met of zonder derogatie.

In bijlage de bijgewerkte versie van de mesttabel, met de mogelijkheid om de keuze te maken met of zonder derogatie ...

Lees volledig artikel >

02.03.2013

Mestbank -nitraatresidu - begeleidende maatregelen in 2013.

Als bijlage vindt u een overzicht van de begeleidende maatregelen die in 2013 door de Mestbank worden opgelegd bij een overschrijding van een nitraatresidudrempelwaarde in 2012.   De maatregelenpakketten 1, 2, 3 en 4 staan beschreven op blz 9-14.   Als de opgelegde maatregelen niet worden uitgevoerd, wordt in 2014 automatisch een hoger maatregelenpakket opgelegd. De......

Lees volledig artikel >

02.03.2013

Overdracht van toeslagrechten voor campagne 2013 uiterlijk tegen 10 maart indienen

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij vestigt de aandacht van de landbouwers op de uiterste indieningsdatum voor de overdracht van toeslagrechten en de eventuele gevolgen bij niet-activering. De uiterste indieningsdatum voor overdracht van toeslagrechten met activering door de overnemer in 2013 is 10 maart.   Algemeen Volgende drie types overdrachten van toeslagrechten zijn......

Lees volledig artikel >

27.02.2013

MTR - Verzamelaanvraag 2013 - handleiding en toelichting.

Als bijlage de toelichting en de handleiding voor het invullen van de verzamelaanvraag 2013. Beide documenten zijn ook beschikbaar in printvriendelijke en interactieve versie op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag ...

Lees volledig artikel >

26.02.2013

MTR - Verzamelaanvraag 2013 - formulieren.

Als bijlage de beschikbare formulieren voor de verzamelaanvraag 2013: Formulier 1: toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van percelen Formulier 2: verhangen van percelen Formulier 3: teeltfiche mechanische onkruidbestrijding Formulier 4: aanvraag tot definitieve vermindering van het referentieareaal blijvend grasland (online invulbaar) Formulier......

Lees volledig artikel >

26.02.2013

Geplande onderhoudsmomenten voor e-loket.

Net als elke website heeft ook het e-loket op regelmatige tijdstippen nood aan onderhoud. Tijdens deze onderhoudsmomenten is het e-loket niet bruikbaar voor het raadplegen van gegevens en invullen van aanvragen. Deze onderhoudsmomenten worden op vaste momenten ingepland en aangekondigd met een melding op het portaal van het e-loket.   Volgende onderhoudsmomenten zijn gepland......

Lees volledig artikel >

22.02.2013

Uw elektronische verzamelaanvraag 2013.

  Vanaf 21 februari 2013 kunt u als land- of tuinbouwer met percelen of exploitaties in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw verzamelaanvraag 2013 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Papieren aanvragen worden niet meer standaard opgestuurd, omdat het Agentschap voor Landbouw en Visserij het gebruik van elektronische aanvragen wil stimuleren. Deze......

Lees volledig artikel >

22.02.2013

Aanvraag voor verhoogde bedrijfstoeslag voor jonge startende landbouwers.

Net als vorig jaar kunnen jonge Vlaamse landbouwers ook in 2013 via het e-loket een aanvraag indienen voor een verhoogde bedrijfstoeslag via de reserve. Gezien het beperkte budget komen dit jaar alleen de jonge landbouwers die in de laatste 5 jaar gestart zijn, in aanmerking voor een verhoogde bedrijfstoeslag.   Voorwaarden voor ophoging van de bedrijfstoeslag Om voor een......

Lees volledig artikel >

22.02.2013

Randvoorwaarden, minimaal aantal analyseresultaten per bedrijf voor zuurtegraad en koolstofgehalte.

    Landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun of steun voor agromilieumaatregelen willen ontvangen, moeten sinds 1 januari 2005 bepaalde beheerseisen naleven op het vlak van milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid, gezondheid van de planten en volksgezondheid. Daarenboven moeten zij hun landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditie houden. Wanneer zij deze......

Lees volledig artikel >

29.01.2013

Overzicht van de transporten met een burenregeling.

Als bijlage een overzicht van de transporten die met een burenregeling kunnen plaatsvinden in 2013 en de te volgen procedure. De daarbij horende standaardformulieren bevinden zich ook als bijlage Graag ook uw aandacht voor de volgende overgangsmaatregel voor 2012 die nu is uitgedoofd: In 2012 kreeg een erkend mestvoerder vrijstelling van de algemene AGR-GPS-plicht als hij in 2012 enkel......

Lees volledig artikel >

26.01.2013

Te nemen stalen voor mest en bodem in 2013.

Als bijlage een overzicht van de te nemen stalen voor mest en bodem in 2013. Enkele aandachtspunten: voor het vervoer naar en van de mestverwerking is een analyse verplicht, de analyse blijft 3 maanden geldig de periode voor de staalnames in kader van derogatie is als volgt gewijzigd: van 1 juni 2012 tot en met 31 mei 2013 voor het bepalen van plantbeschikbare......

Lees volledig artikel >

24.01.2013

Artikel in Varkensbedrijf -- Cibus : een nieuwe naam in het veevoederlandschap.

Veevoederconcentratie in de Westhoek. Artikel in maandblad : Varkensbedrijf Januari 2013 ---> Bedrijfsportret van Cibus : artikel in bijlage ...

Lees volledig artikel >

22.01.2013

Mestbank - ton mest per ha voor 2013.

Als bijlage vindt u ons jaarlijks overzicht met de ton mest per ha af te zetten in 2013.   ...

Lees volledig artikel >

20.01.2013

wijziging van de rundveebezetting bij de mestbankaangifte voor productiejaar 2012.

Als bijlage de te gebruiken formulieren voor de wijziging van de rundveebezetting bij de mestbankaangifte voor productiejaar 2012: • aanvraag van de wijziging van de rundveebezetting • lijst van melk- of zoogkoeien die naar andere runderen verschoven worden (=Bijlage bij de aanvraag van wijziging van rundveebezetting) De volgende wijzigingen van rundveebezetting zijn......

Lees volledig artikel >

15.01.2013

De bemestingsnorman voor 2013.

De Mestbank heeft recent de bemestingsnorman voor 2013 opgestuurd (zie bijlage). Enkele aandachtspunten hierbij zijn: Maximale fosforbemesting De bemestingsnormen bijven ongewijzigd, met uitzondering van de toegelaten fosforbemesting die voor de volgende teelten daalt tot 65 kg P2O5/ha : • aardappelen • groenten groep I, II, III en combinaties ervan • elke hoofdteelt......

Lees volledig artikel >

04.01.2013

Mestbank - aanvraag derogatie uiterlijk 15 februari 2013.

De aanvraag van derogatie voor het productiejaar 2013 moet uiterlijk op 15 februari 2013 gebeuren via het e-loket van de Mestbank (Mestbanking) of via het bijgevoegd aanvraagformulier. Net zoals in de voorbije jaren moet men nadien op de verzamelaanvraag de percelen aankruisen waarop men derogatie zal toepassen. Voor een geldige derogatieaanvraag moet de uiterste indieningsdatum van de......

Lees volledig artikel >

01.01.2013

Mestbank - kaart focusgebieden 2013.

Als bijlage vind je een overzichtskaart met de focusgebieden die gelden voor 2013. Kaarten per provincie kan je downloaden via de volgende link: http://www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/kwetsbare_gebieden/Focusgebieden/Pages/default.aspx ...

Lees volledig artikel >

01.01.2013

Mestbank- bemestingsnormen 2013.

Als bijlage vind je de bemestingsnormen voor 2013. ...

Lees volledig artikel >

01.01.2013

Vervoer in kader van een burenregeling.

Elk vervoer in kader van een burenregeling van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie naar een verwerkingseenheid en van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid naar een exploitatie moet een dag voorafgaand aan het vervoer gemeld worden aan de Mestbank door de aanbieder of afnemer van de mest. Deze melding moet gebeuren via het door de Mestbank ter beschikking gestelde......

Lees volledig artikel >

07.12.2012

Effluent aanwenden in de winter op akkers zonder gewas is niet toegestaan.

Niet alle landbouwers en erkende mestvoerders zijn vertrouwd met de specifieke voorwaarden voor het aanwenden vanEffluent aanwenden in de winter op akkers zonder gewas is niet toegestaan Niet alle landbouwers en erkende mestvoerders zijn vertrouwd met de specifieke voorwaarden voor het aanwenden van effluent tijdens de winterperiode. Inbreuken op dit aspect van de mestwetgeving kunnen......

Lees volledig artikel >

03.12.2012

Nieuwe info rond groepshuisvesting van zeugen.

Nieuwe info rond groepshuisvesting van zeugen via www.vlaanderen.be/landbouw De deadline voor de omschakeling naar groepshuisvesting voor zeugen van 1 januari 2013 komt zeer dichtbij. Een aantal bedrijven zijn nog bezig om de omschakeling te voltooien of hebben vragen over de regelgeving. In een reeks artikels beantwoordt het Departement Landbouw en Visserij i.s.m. het Varkensloket een......

Lees volledig artikel >

23.11.2012

VMM aangifte, productiejaar 2012.

Als bijlage het te gebruiken formulier en de daarbij horende handleiding voor de VMM aangifte, productiejaar 2012 ...

Lees volledig artikel >

23.11.2012

Groepshuisvesting zeugen - veel gestelde vragen.

Als bijlage een lijst met veel gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden in kader van de verplichte groepshuisvesting voor zeugen. Meer informatie is beschikbaar op volgende website http://www.varkensloket.be/ ...

Lees volledig artikel >

23.11.2012

Aardappelen in de verzamelaanvraag.

Het planten van aardappelen in een meerjarige vruchtwisseling is een beslissing die van vele factoren afhangt. Dat maakt dat de aangifte van dit gewas in de verzamelaanvraag jaarlijks sterk varieert, zowel wat betreft areaal als wat betreft de percelen waarop geteeld wordt. Daarom wil het Agentschap voor Landbouw en Visserij graag al vóór de nieuwe campagne de aandacht vestigen......

Lees volledig artikel >

21.11.2012

mestbankaangifteformulieren voor de aangifte van landbouwers, productiejaar 2012.

Als bijlage de te gebruiken mestbankaangifteformulieren voor de aangifte van landbouwers,  productiejaar 2012. De infovergadering van de Mestbank zal in Brugge doorgaan op maandag 3/12/12. ...

Lees volledig artikel >

05.11.2012

Mestbank: voortgangsrapport 2012.

Jaarlijks maakt de Mestbank een Voortgangsrapport op. Daarmee informeert ze de Vlaamse minister van Leefmilieu over de stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het Voortgangsrapport 2012 presenteert de evolutie van de kwaliteit van water, bodem en lucht en biedt een overzicht van de opvolging van de regelgeving door de Mestbank. Uit de jongste cijfers van het......

Lees volledig artikel >

05.11.2012

Voortgangsrapport 2012 - aandachtspunten en acties Vlaams minister Schauvliege

Volgens het jongste Voortgangsrapport 2012 van de Mestbank is de Vlaamse mestbalans voor het vierde jaar op rij in evenwicht. Het mestprobleem is in sommige regio’s evenwel nog niet van de baan. Over heel Vlaanderen overschreed 28% van de ca. 800 MAP-meetpunten de toegelaten norm van 50 mg nitraat per liter water. “Willen we in 2014 de Europese norm halen, dan moet het nog beter.......

Lees volledig artikel >

05.11.2012

Uitbetaling voorschot bedrijfstoeslag campagne 2012.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij afdeling Markt- en Inkomensbeheer wenst de landbouwers op de hoogte te brengen van de uitbetaling van het voorschot van de bedrijfstoeslag campagne 2012. De landbouwers die voor de campagne 2012 een geldige en conforme verzamelaanvraag indienden en die beschikken over toeslagrechten krijgen een voorschot van 50% voor de bedrijfstoeslag uitbetaald op......

Lees volledig artikel >

30.10.2012

Mestbank - stalmest - uitrijperiode en opslag op kopakker.

Uitrijperiode voor stalmest De uitrijperiode voor stalmest is afhankelijk van het al dan niet toepassen van derogatie op een perceel. • op derogatiepercelen kan men stalmest uitrijden in de periode van 16 februari tot en met 31 augustus; • op niet-derogatiepercelen is dat mogelijk in de periode van 16 januari tot en met 14 november. Opslag van stalmest op de......

Lees volledig artikel >

26.10.2012

Uitbetaling MTR premies 2012.

De uitbetaling bedrijfstoeslag : * indiening met e-loket : - uitbetaling van 50% voorschot op 31/10/2012 - saldo uitbetaling op 03/12/2012 * indiening op papier : - uitbetaling op 21/12/2012 De uitbetaling zoogkoeien premies : -uitbetaling 60% voorschot op 30/11/2012 - saldo uitbetaling maart 2013 ...

Lees volledig artikel >

24.10.2012

Specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers.

Subsidievoorwaarden gelden op alle percelen met ‘GB2’-bestemming. De steun voor groenbedekking moest de landbouwer aanvragen via de verzamelaanvraag 2012 met de perceelsbestemming ‘GB2’. De aangegeven oppervlakte ‘GB2’ op 31 mei 2012 is de maximale oppervlakte die het agentschap kan uitbetalen. Indien de landbouwer na 31 mei 2012 nog......

Lees volledig artikel >

26.09.2012

Mestbank start met Nitraatmeldpunt.

Om de staalnamecampagne Nitraatresidu in goede banen te leiden, is de Mestbank gestart met een Nitraatmeldpunt. Op het Nitraatmeldpunt, dat bereikbaar is via de website van de VLM (www.vlm.be), kan de landbouwer terecht voor verschillende zaken in verband met de geplande nitraatresidubepalingen. We brengen hieronder een aantal aandachtspunten in herinnering:  Land- en tuinbouwers die......

Lees volledig artikel >

25.09.2012

Aankoop melkquotum leveringen uit het quotumfonds indienen via het e-loket.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de melkveehouders te informeren over de indiening van hun aanvraag om quotum leveringen aan te kopen uit het quotumfonds. Indienen kan vanaf 1 oktober 2012 tot en met 30 november 2012. Ook worden de voorwaarden opgesomd waaraan de landbouwer moet voldoen om als starter voor het quotumfonds in aanmerking te komen. Indienen via het e-loket op......

Lees volledig artikel >

19.09.2012

Uiterste indieningsdatum voor de premieaanvraag zoogkoeien campagne 2012: 30 september 2012.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de rundveehouders te herinneren aan de uiterste indieningsdatum voor de premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2012. Dit is 30 september 2012. De premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2012 moeten uiterlijk op zondag 30 september 2012 via het e-loket Landbouw en Visserij......

Lees volledig artikel >

14.09.2012

Nitraatresiducampagne Mestbank start op 1 oktober.

Het is zeer belangrijk om uitspoeling van nitraatstikstof naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen om de waterkwaliteit te beschermen. Vanaf 1 oktober tot 15 november worden daarom bodemstalen genomen om het nitraatresidu te bepalen. Naast de nitraatresidubepalingen die de Mestbank laat uitvoeren, moet een aantal land- of tuinbouwers, op eigen kosten, het nitraatresidu van bepaalde......

Lees volledig artikel >

10.09.2012

Uitbetaling vergoeding natuur 2011.

De vergoeding natuur 2011 werd op vrijdag 7 september gestort. 816 landbouwers ontvangen een totaalbedrag van 357.328 euro. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) werkten nauw samen voor de afhandeling van de aanvragen, de berekening en de uitbetaling van de vergoeding. Op het E-loket van het ALV vinden de betrokken landbouwers vanaf 14......

Lees volledig artikel >

10.09.2012

Nitraatresiducampagne beheerovereenkomst Water van 1 okt. tot 15 nov.

Landbouwers die een beheerovereenkomst water hebben gesloten met de VLM moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren op de percelen waarop de maatregel wordt toegepast, in de periode van 1 oktober tot 15 november. Erkende laboratoria voeren de nitraatresidubepalingen uit en houden zich daarbij aan strikte regels. De VLM keert pas een vergoeding uit als het nitraatresidu meer dan 4 kg N......

Lees volledig artikel >

27.08.2012

Brochure nr. 67: “Ruwvoedermelkproductie en zijn economische impact”

Op melkveebedrijven blijkt de schommeling van het inkomen over meerdere jaren nauw verbonden met de melkprijs. Deze melkprijs is duidelijk minder stabiel dan vroeger. Toch worden in eenzelfde jaar en tussen vergelijkbare bedrijven grote inkomensverschillen vastgesteld. De rendabiliteit in de melkveehouderij wordt niet enkel bepaald door de melkprijs. Ook een goede en kwaliteitsvolle......

Lees volledig artikel >

27.08.2012

Overzicht bemestingsnormen 2012.

Bemestingsnormen 2012 zie document in bijlage. ...

Lees volledig artikel >

27.08.2012

Uitrijregeling mest aangepast.

Met de aanpassing van het mestdecreet in 2011 is ook de uitrijregeling van meststoffen op een aantal punten veranderd. Afhankelijk van het bodemtype, de teelt en de mestsoort verschilt de wettelijk toegelaten periode om te bemesten. Ook voor percelen met derogatie geldt een specifieke regeling. De bepalingen worden hierna opgesomd. Uitrijregeling op derogatiepercelen Het is toegelaten......

Lees volledig artikel >

28.07.2012

MTR - Specifieke steun voor inzaai groenbedekkers.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te herinneren aan de praktische modaliteiten en de subsidievoorwaarden voor de specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers. Wijzigingen ‘GB2’ tijdig indienen en bij voorkeur via e-loket De steun voor groenbedekking moest de landbouwer aanvragen via de verzamelaanvraag 2012 met de perceelsbestemming......

Lees volledig artikel >

28.07.2012

MTR - premie zoogkoeien - indieningstermijnen en tijdstip van betalen.

Premie zoogkoeien: indieningstermijnen en tijdstip van betaling Landbouwers die hun aanvraag voor de zoogkoeienpremie nog moeten indienen, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2012. Alle aanvragers met een correct premiedossier zullen in het najaar een voorschot ontvangen van 60%. Landbouwers die hun premieaanvraag indienen uiterlijk op 31 juli 2012 mogen eind maart 2013 een......

Lees volledig artikel >

19.07.2012

Uitbetaling beheerovereenkomsten.

VLM betaalde eind juni vergoedingen beheerovereenkomsten uit Landbouwers die in 2011 hun bestaande beheerovereenkomst met de VLM verlengd hebben tot 31 december en een nieuwe beheerovereenkomst sloten op 1 januari 2012, kregen samen op 27 juni ongeveer 390.400 euro uitbetaald. Met de vergoedingen voor de verlenging van beheerovereenkomsten tot 31 december 2011, ondersteunt de Vlaamse......

Lees volledig artikel >

17.07.2012

Mestbank - Vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst.

Sinds vorig jaar is de verbodsperiode voor vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst van de hoofdteelt verstrengd. Deze verstrenging heeft voor gevolg dat na de oogst volgende bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest nog mogelijk is: • In de zware kleigronden en/of de Polders Na de oogst van een hoofdteelt is het verboden......

Lees volledig artikel >

14.07.2012

Brief FOD - groepshuisvesting zeugen vanaf 1 januari 2013.

Onlangs kregen varkensbedrijven met zeugen een brief van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu in verband met de verplichte groepshuisvesting voor zeugen vanaf 1 januari 2013. In deze brief wordt aangehaald dat de gangen (tussen muren of ligboxen) minstens 2 m breed moeten zijn opdat zeugen zich vlot zouden kunnen omkeren of elkaar kunnen passeren. Wij geven......

Lees volledig artikel >

21.06.2012

Aanvraag zoogkoeienpremie 2012.

Vanaf 15 juni 2012 kan de zoogkoeienpremie aangevraagd worden. De indieningsperiode voor de aanvraag loopt tot 30 september 2012. In dit persbericht wordt een overzicht gegeven van de aanvraagprocedure en de belangrijkste voorwaarden. Alle voorwaarden zijn ook na te lezen in de toelichting bij de premieaanvraag,  beschikbaar op de website. Nieuwe aanvraagprocedure vanaf 2012 Vanaf......

Lees volledig artikel >

21.06.2012

De overdrachten van MVC’s en bemestingsnorm 2012.

In kader van de overdrachten van MVC’s komen de uiterste indieningsdata van 1 juli en 30 september 2012 dichterbij. Deze data kunnen belangrijk zijn voor de MVC rekening 2010 of voor de MVC rekening 2011. Maar welke MVC’s moeten nu voor welke plicht én op welke MVC rekening staan? In het hierbij gevoegde document vindt u het antwoord op deze vraag.   ...

Lees volledig artikel >

20/06/2012

Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie campagne 2011

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij,  afdeling Markt- en Inkomensbeheer deelt mee dat op 30 mei 2012 het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2011 wordt uitbetaald. De landbouwers die hun aanvraag voor de zoogkoeienpremie vóór 1 augustus 2011 op papier ingediend hebben,  ontvingen op 30 november 2011 een voorschot van 80% van de totale premie van 250,......

Lees volledig artikel >